Advento susitikuose džiaugsmo laukimas

Pirmąją Advento savaitę, per dorinio ugdymo pamoką, 1-4 klasių mokiniai dalyvavo Advento susitikime Džiaugsmingas laukimas. Susitikimą organizavo ir vedė tikybos mokytoja Inga Rukaitė ir pradinių klasių mokytojos.
Mokiniai prisiminė kokia yra krikščioniška Advento laikotarpio ir jo simbolių reikšmė, susipažino ties kokiomis penkiomis kūno durimis turi budėti, mąstė, kokia yra tikroji Kalėdų dovana ir rašė savo laiškus Kūdikėliui Jėzui.
Susitikimas vyko mokyklos koplyčioje. Atlikdami veiklas mokiniai džiaugsmingai ruošė savo širdis Jėzaus gimtadienio šventei.