Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Formos:

 1. Informacinio pranešimo asmens duomenų tvarkymą forma>>
 2. Informacinio pranešimo apie mokinių duomenų tvarkymą forma>>
 3. Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą forma>>
 4.  Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma>>
 5. Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma>>
 6. Prašymo ištrinti progimnazijoje tvarkomus asmens dokumentus forma>>
 7. Įgalioto tvarkyti vaizdo įrašus konfidencialumo pasižadėjimo forma>>
 8. Konfidencialumo pasižadėjimo forma>>
 9. Kandidato sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma>>
 10. Sutikimo dėl asmens duomenų viešinimo ir atvaizdo naudojimo forma>>
 11. Sutikimo dėl vaiko ar globotinio asmens dokumentų tvarkymo, asmens duomenų viešinimo ir atvaizdo naudojimo>>
 12. Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma>>
 13. Darbuotojo anketos forma>>
 14. Pažeidimų registro formą>>

ATSAKINGI ASMENYS

Atsakomybės sritis Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr., el.pašto adresas
Vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Dokumentų specialistė Gražina Daunoravičienė + 370 37 311088

rastine.urbsiovm@gmail.com

Vykdomo vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymas ir apsauga Informacinių technologijų sistemų administratorius Giedrius Aleksandravičius +370 37 311088

urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. 
ada@ada.lt