Atviro menų pamokos mokykloje

Sausio mėnesį mokykloje vyko pirmų ir ketvirtų klasių kryptingo meninio ugdymo mokinių atviros muzikos, dailės, šokio ir teatro pamokos. Pamokas vedė ir mokinius ruošė muzikos mokytoja Jurga Daubarienė, dailės mokytoja Jolanta Jočienė, šokio mokytoja Jorinta Radavičienė, teatro mokytojas Artūras Sužiedėlis.