Bendros žinios

Pavadinimas  Kauno Juozo Urbšio progimnazija
Logotipas 
Adresas, telefonas Partizanų g. 68, Kaunas, LT-49367

Telefonas/ Faksas: (8 37) 311088

El. paštas: urbsiovm@urbsys.kaunas.lm.lt

Teisinė forma Viešoji įstaiga
Juridinio asmens kodas 190137074
Mokomoji kalba Lietuvių kalba
Direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė, III vadybinė kategorija
Įstaigos misija Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, bendrystės pedagogikos dvasioje ugdyti dorą, kūrybiškai mąstantį, valdantį kelias pagrindines užsienio kalbas, sąmoningą, plataus akiračio jaunuolį.
Mokyklos veikla grindžiama šiomis vertybėmis nuostatomis
 • Pagarba kaip naujų sprendimų paieška ir siekiamybė geriausio.
 • Mokytojų kompetencija kaip pažinimas, atradimas ir taikymas.
 • Bendrystė kaip susitarimai, bendruomeniškumas, kultūrinių skirtumų pripažinimas.
Mokyklos filosofija Kūrybiškumas, sąžiningumas, teisingumas, teisėtumas, tolerancija, mokyklos atsinaujinimas grindžiamas nuolatiniu tobulėjimu mokantis ir mokant.
Prioritetinės veiklos kryptys
 1. Daugiakalbystės ugdymas – mokyklos savitumą atspindinti kryptis.
 2. Ugdymosi kultūros formavimas.
 3. Saugios aplinkos užtikrinimas.
 4. Bendruomenės identiteto stiprinimas.
Veiklos uždaviniai
 1. Nuosekliai įgyvendinti daugiakalbystės ugdymo modelį.
 2. Gerinti mokyklos pažangos rodiklius.
 3. Kurti saugią, keliančią pasididžiavimą savo mokykla, aplinką.
 4. Telkti mokinius, jų tėvus, mokytojus inovatyvios mokyklos kūrimui.