Bendruomenės malda už mirusius

Mokyklos koplyčioje kapelionas Pedro Pich vadovavo Šv. Mišių aukai, kurios metu buvo meldžiamasi už mirusius mokyklos bendruomenės narius ir mirusius mokytojų artimuosius.