Eksperimentais grindžiamas ugdymas!

Mokyklos ketvirtokai su mokytojomis Svetlana Maštaitiene, Kristina Bareikiene ir Loreta Urbonavičiene per pasaulio pažinimo pamokas atliko bandymus su sausu ledu. Ketvirtokai stebėjo šilto vandens ir sauso ledo vykstančią reakciją ir grožėjosi kylančiais CO2 garais. Mokiniai bandė eksperimentuoti su skystu muilu ir sausu ledu, juos nustebino iškilęs didžiulis muilo burbulų kalnas. Mokiniams buvo įdomu burbulo purslus liesti ir sprogdinti. Taip pat mokiniai atliko bandymą su balionu, kuris savaime prisipūtė dėl sauso ledo išskirtų garų. Pasigamino neįprastą, garuojantį gėrimą, ir atliko kitus įdomius bandymus.