Gavėnios rytmetys

3a, 3c, 4a ir 4 b klasių mokiniai per tikybos pamoką susitiko su mokyklos kapelionu kun. Pedro Pich.
Susitikimo metu, kuris vyko mokyklos koplyčioje, mokiniai susipažino kaip meldžiamasi „Kryžiaus kelio“ malda ir ją meldėsi, atliko kapeliono paruoštą užduotį.
Susitikimą organizavo tikybos mokytoja Inga Rukaitė.