Gavėnios susitikimas su svečiu

Mokyklos aštuntokai, klasės valandėlės pagal vertybinio ugdymo programą metu, susitiko su broliu Michal Ferenc.
Brolis su mokiniais pasidalino savo pašaukimo istorija, kuo krikščionims yra ypatingas Gavėnios laikas ir padrąsino mokinius, kad jie nebijotų ugdyti savyje susitaikymo vertybę ir praktikuoti atgailos sakramentą.