^Atgal į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kryptingas meninis ugdymas

Efektyvaus mąstymo centras

Sielovada

Pradinis ugdymas

Oxford university Press Resource Centre

Nuotolinė matematikos mokyklėlė

El. Dienynas

Partneriai

Mokyklos mokytojos dalyvavo konferencijoje

konferencijaBalandžio 18 d. Šiauliuose vyko IV–oji respublikinė metodinė-praktinė mokytojų ir mokinių konferencija „IRT ir IKT mokymosi veikloje“, kurioje savo parengtą pranešimą „Šiuolaikinių technologijų taikymas ugdymo(si) procese“ skaitė mokyklos mokytojos Evelina Bujanauskienė, Eglė Bogatyriovienė ir Irma Telšinskaitė. 
Mokytojos pasidalino gerąja patirtimi, įgyta tarpdalykiniuose integruotuose projektuose, taip pat papasakojo, kaip naudojamasi šiuolaikinėmis mokymo(si) technologijomis mūsų mokykloje.

Erasmus+

Ugdymas karjerai

Informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos 2018  Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla