^Atgal į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kryptingas meninis ugdymas

Efektyvaus mąstymo centras

Sielovada

Pradinis ugdymas

Oxford university Press Resource Centre

Nuotolinė matematikos mokyklėlė

El. Dienynas

Partneriai

Vyko Respublikinis geografijos mokytojų forumas

geografija konfKauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla organizavo Respublikinį bendrojo ugdymo mokyklų geografijos mokytojų forumą „Ugdymo inovacijos ir integracijos galimybės geografijos pamokose“.
Forumas buvo skirtas geografijos mokytojams, mokyklų administracijos atstovams, taip pat mokytojams, kurie vykdo dalykinę integraciją su geografijos mokomuoju dalyku, būsimiems pedagogams, kurie studijuoja ar atlieka praktikas bendrojo ugdymo mokyklose.
Pirmoje forumo dalyje buvo analizuojamos ugdymo naujovės ir tendencijos šiuolaikinėje mokykloje aptariant mokyklos ir muziejaus bendradarbiavimo patirtis vykdant STEAM programas, bei viešojo kalbėjimo svarbą ugdymo prpocese.
Antroji sesija buvo skirta inovacijų ir technologijų pritaikymo geografijos pamokose aptarimui. Buvo pristatomas geografinių informacinių sistemų panaudojimas siekiant pamokas padaryti kūrybiškesnes ir įtraukiančias, taip pat įvertinami inovatyvūs ir efektyvūs mokymo(si) būdai.
Trečioji sesija buvo skirta integracijos galimybių pristatymui, aptariant vizualumo svarbą pamokose ir patirtis integruojant geografijos pamokas su užsienio kalbomis ir kitais mokomaisiais dalykais.
Forumo organizatoriaus Mindaugo Norkevičiaus vertinimu, inovacijų ir technologijų taikymas pamokose yra vienas iš svarbiausių šiuolaikinės pamokos elementų, todėl būtina ir gerosios patirties sklaida, kad pedagogai galėtų dalytis savo sukauptomis žiniomis. Forumo organizatorius akcentuoja, kad „dalykinės integracijos svarba ir galimybės geografijos pamokose gali būti perteikiamos įvairiausiais būdais ir metodais, o mokytojo vaidmuo turi atspindėti ir šiuolaikines tendencijas ir integracijos pademonstravimą kaip priemonę inovatyviam ugdymui, taip atskleidžiant mokomųjų temų praktinį pritaikymą“.

 

 

Erasmus+

Ugdymas karjerai

Informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos 2018  Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla