^Atgal į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kryptingas meninis ugdymas

Efektyvaus mąstymo centras

Sielovada

Pradinis ugdymas

Oxford university Press Resource Centre

Nuotolinė matematikos mokyklėlė

El. Dienynas

Partneriai

Tėvams

Tėvų dienos mokykloje

tevu dienos

Dalykų mokytojai tėvų lauks nurodytuose kabinetuose:

 

Mokykloje vyks nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

standartizuotiNacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslas suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

Šio patikrinimo uždaviniai:
  • Suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • Suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą; 
  • Nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos; 
  • Atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.
Daugiau informacijos galite rasti www.nec.lt → Diagnostiniai ir standartizuoti testai.

penktokams


pirmokai2018


2017-2018 m. m. I trimestro mokyklos pirmūnai >>


TĖVŲ DIENOS 2017-2018 m. m.

5-6 kl. 7-10 kl.
Balandžio 17 d. Balandžio 19 d.

Kviečiame mokytis 9-10 klasėse

9kl10kl

Mūsų  mokykloje kiekvienam besimokančiam mokiniui kelias į asmeninę sėkmę tampa įveikiamas ir lengvas, nes jis jaučiasi reikalingas, pastebėtas ir paskatintas, garantuotas dėl pagalbos.

Atsižvelgdami į mokinių mokymosi poreikius siūlome srautinį mokymąsi arba pagal mokymosi lygį formuojamas klases, galimybę rinktis trečią užsienio kalbą.


Kauno m. J. Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla sėkmingai įgyvendino Euroguidance programos projektą „Padėk vaikui pasirinkti”. Projektą finansavo Erasmus+ programa, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto metu išleista metodinė priemonė „Patarti negalima pasitikėti", skirta  tėvams. Siūlome tėveliams el. knygos versiją >>


uniformos

 

Dėl tam tikrų aplinkybių nebegaminama mūsų uniformos medžiaga. Todėl mokiniams, mokytojams ir administracijai pasitarus yra keičiama mūsų mokyklos uniforma. Mokiniai galės sunešioti turimą uniformą. Ją papildys naujomis detalėmis. Daugiau >> 

 

 

Erasmus+

Ugdymas karjerai

Informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos 2018  Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla