Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
  VIDUTINIS METINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
 2019 m. rugsėjo 1 d.
Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis   
1 Direktorius Neskelbiama**
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1075,00
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Neskelbiama**
4 Vyr. buhalterė Neskelbiama**
5 Raštinės vedėja Neskelbiama**
6 Raštvedys Neskelbiama**
7 Archyvaras Neskelbiama**
8 Bibliotekos vedėjas Neskelbiama**
9 Bibliotekininkas Neskelbiama**
10 Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 404,00
11 Psichologas Neskelbiama**
12 Socialinis pedagogas Neskelbiama**
13 Logopedas Neskelbiama**
14 Mokytojai ekspertai Neskelbiama**
15 Mokytojai metodininkai 1004,00
16 Vyresnieji mokytojai 1094,00
17 Mokytojai 971,00
18 Mokytojas padejėjas 281,00
19 Valytoja MMA
20 Kiemsargis MMA
21 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas MMA
22 Budėtojas MMA
23 Rūbininkas MMA
24 Laborantas Neskelbiama**
 * Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt