Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

 

KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR VIDUTINIS METINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

2020 m. rugsėjo 1 d.

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis   (Eur)
1 Direktorius Neskelbiama**
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1317,00
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Neskelbiama**
4 Buhalteris Neskelbiama**
5 Raštvedys 931,00
6 Archyvaras Neskelbiama**
7 Bibliotekininkė 1136,00
8 Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 722,00
9 Psichologas Neskelbiama**
10 Socialinis pedagogas Neskelbiama**
11 Logopedas Neskelbiama**
12 Mokytojas ekspertas Neskelbiama**
13 Mokytojas metodininkas 1130,00
14 Vyresnysis mokytojas 1157,00
15 Mokytojas 1054,00
16 Laborantas MMA
17 Valytoja MMA
18 Kiemsargis MMA
19 Ūkvedys 359,00
20 Budėtojas MMA

* Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt