INFORMACIJA DĖL MOKSLO METŲ IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ

 MIELI PROGIMNAZIJOS MOKINIAI, MOKYTOJAI IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI),

Praėjusiais mokslo metais buvo daug iššūkių, tačiau juos suvaldėme ir sėkmingai įveikėme. 2020 – 2021 mokslo metais laikysimės rekomendacijų ir vykdysime LR Vyriausybės sprendimus, svarbius visų progimnazijos bendruomenės narių saugumui užtikrinti.

Tik nuo mūsų sąmoningumo ir atsakomybės priklausys, kiek laiko visi kartu galėsime mokyti(s) progimnazijos erdvėse.

Mieli tėveliai, vaikų ir mokytojų saugumas, sėkmingas ugdymo organizavimas, galimybė bendrauti su bendraamžiais, tobulėti ir mokyti(s) būtent progimnazijos erdvėse priklauso ir nuo kiekvienos šeimos. Pasikalbėkite su savo vaiku apie saugumo reikalavimus: saugokime save, mokytoją, draugus.

Visų bendruomenės narių nuoširdžiai prašome laikytis progimnazijos ugdymo proceso organizavimo būtinųjų sąlygų:

 • saugaus atstumo reikalavimų,
 • asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo),
 • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones,
 • vengti kontaktų tiek pamokų, tiek pertraukų metu,
 • laikytis pakoreguoto pamokų, pietų ir poilsio pertraukų tvarkaraščio,
 • laikytis nustatytų judėjimo progimnazijos erdvėse maršrutų.

Primename, kad į progimnaziją draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar pasireiškia karščiavimas ar viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai.

Ribojamas ir pašalinių asmenų patekimas į progimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.

Mokinių tėvai (globėjai) į progimnazijos patalpas priimami tik iš anksto užsiregistravę progimnazijos duotais kontaktais (tel. 837 311088) ir tik esant neatidėliotiniems atvejams.

Iš visų bendruomenės narių tikimės sąmoningumo, geranoriškumo, susikalbėjimo bei atsakingo elgesio šiuo nelengvu metu. Jei saugosimės patys, apsaugosim ir kitus.

Mokslo metų eigoje nuolat stebėsime epidemiologinę situaciją. Prašome nuolat sekti atnaujinamą informaciją apie nustatomus naujus saugos kriterijus bei ugdymo organizavimo sąlygas.

Pagarbiai,

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos administracija

 

KAUNO JUOZO URBŠIO PROGIMNAZIJOS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪTINOSIOS SĄLYGOS 2020-2021 M. M.

 Vadovaujantis LR civilinės saugos įstatymo 15 straipsniu, LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsniu ir valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtomis rekomendacijomis, keičiasi ugdymo proceso organizavimo tvarka progimnazijoje:

 1. Ribojami bendruomenės kontaktai: turi būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių ir saugaus atstumo.
 2. Privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones uždarose patalpose.
 3. Būtina laikytis nustatytų judėjimo iki klasių, valgyklos, specializuotų kabinetų, sanitarinių mazgų ir pan. maršrutų.
 4. Siekiant maksimaliai riboti skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktus tiek pamokų, tiek pertraukų metu, vadovaujantis mokinių srautų reguliavimu, kuris fiksuotas ugdomojo proceso tvarkaraštyje, to paties dalyko pamokos, jeigu yra galimybė,  organizuojamos daugiau kaip viena iš eilės, atsižvelgiant į dėstomo dalyko specifiką ir turinį.
 5. Laikomasi pakoreguoto pamokų, pietų ir poilsio pertraukų tvarkaraščio.
 6. Mokiniams teikiama mokymosi pagalba, konsultacijos tiek individualiai, tiek nuotoliniu būdu.
 7. Neformalusis švietimas organizuojamas, laikantis mokinių grupių izoliacijos principo.
 8. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija ar pasireiškia karščiavimas ar viršutinių kvėpavimo takų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai.
 9. Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į progimnaziją, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui.
 10. Mokinių tėvai (globėjai) į progimnaziją priimami tik iš anksto užsiregistravę progimnazijos duotais kontaktais ir tik esant neatidėliotiniems atvejams.
 11. Mokiniai, važinėjantys viešuoju transportu, privalo laikytis bendrųjų ekstremalios situacijos saugos reikalavimų.

Mokslo metų eigoje nuolat stebima epidemiologinė situacija, informacija sistemingai pildoma, reikalui esant, nustatomi nauji saugos kriterijai. 

Visų progimnazijos bendruomenės narių prašoma laikytis visų ekstremalios situacijos reikalavimų ir rekomendacijų.