INFORMACIJA dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. lapkričio 9 d.

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, informuojame, kad Kauno Juozo Urbšio progimnazijoje nuo 2020-11-09 ugdymo procesas bus organizuojamas kasdieniu ir mišriuoju ugdymosi būdais.

1-4 klasės mokysis mokykloje, kontaktiniu būdu, pagal įprastą tvarkaraštį. Neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos kontaktiniu būdu. Kontaktiniu būdu veiks ir prailgintos dienos grupė.

5-6 klasės:

  • dvi savaites (lapkričio 9-20 d.) mokysis mokykloje, kontaktiniu būdu, pagal įprastą tvarkaraštį. Neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos kontaktiniu būdu.
  • vieną savaitę (lapkričio 23-27 d.) mokysis nuotoliniu būdu. Neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Nuotolinio mokymo tvarkaraščiai bus pateikti TAMO dienyne.

7-8 klasės:

  • dvi savaites (lapkričio 9-20 d.) mokysis nuotoliniu būdu. Neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Nuotolinio mokymo tvarkaraščiai bus pateikti TAMO dienyne.
  • vieną savaitę (lapkričio 23-27 d.) mokysis mokykloje, kontaktiniu būdu, pagal įprastą tvarkaraštį. Neformaliojo švietimo veiklos bus vykdomos kontaktiniu būdu.

 Vadovaujamasi Kauno Juozo Urbšio progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V- 51 Pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo  tvarkos apraše išdėstytais saugumo ir higienos nurodymais, mokinių srautų schema, skirtingais judėjimo maršrutais ir kitais reikalavimais.

Mokyklos darbuotojai, mokytojai, mokiniai bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, salėse ir pan.) ir klasėse, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones) (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims.

Ugdymo organizavimo būdai bus keičiami pagal LR teisės aktų ir Kauno miesto savivaldybės administracijos pateikiamus nurodymus. Atnaujinta informacija bus skelbiama mokyklos interneto puslapyje ir Tamo dienyne.

Informaciją dėl ugdymo organizavimo pakeitimų suteiks klasių vadovai ir mokyklos administracija.

                                                                                                                        Administracija