Integralus ugdymas: vandens taršos ir kokybės tyrimai

8 ir 10 klasių mokiniai su chemijos mokytoja Rita Juočienė, etikos mokytoja Giedre Banelienė ir biologijos mokytoja Elona Petrošienė apsilankė KTU chemijos technologijų fakulteto laboratorijose. Aplinkosaugos technologijų katedros dėstytoja dr. I. Radžiūnienė, buvusi mūsų mokyklos mokinė, supažindino mokinius su Lietuvos ir Kauno miesto vandens taršos šaltiniais, teršalais, Kauno miesto geriamo vandens valymo būdais ir kokybės gerinimu. Mokiniams aiškino vandens kokybės vertinimo rodiklius, užterštumo normas. Distutavo su mokiniais apie vandens taupymo būdus. Laboratorijoje mokiniai galėjo stebėti vandens valymą ozonu. Įvairūs teršalai gali nepataisomai paveikti ištisas ekosistemas, žmonių, augalų ir gyvūnų gyvenimą. Toksinėms medžiagoms itin jautrūs vaikai ir pagyvenę žmonės. Dauguma teršalų organizmuose kaupiasi pamažu. Mokiniai svarstė etikos tema kiek ir kaip mes atsakingi už mūsų pasaulį ir gamtos išsaugojimą?