Integruotas teatro ir užsienio kalbų pamokų ciklas

Integruotame teatro ir užsienio kalbų pamokų cikle dalyvavo 5a, 5b, 5c, 6a, 6d ir 7b klasių mokiniai. Mokiniai analizuodami žurnalistikos ir ekologijos temas įgyvendimo integruotą pasirodymą.

Integruotą pamokų ciklą organizavo anglų ir prancūzų kalbų mokytoja Renata Urbonavičienė, vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė ir teatro mokytojas Artūras Sužiedėlis. Šokio choreografiją ruošė Up studijos trenerė Eglė Tarasevičiūtė.