Integruotos pamokos: dorinis ugdymas ir dailė

5-8 klasių mokiniai atliko komandinį-projektinį darbą „Meilė – gyvenimo ašis“.
Mokiniai susipažino su viena iš vertybių – meile, kas ji, kokia ji, ką ji duoda. Mokiniai išsiaiškino kokios meilės rūšys egzistuoja, kurias atiduodame ir jaučiame. Taip pat sužinojo, jog meilė tai svarbiausias žmogiškasis jausmas ir sykiu pagrindinė dorybė.

Mokinių darbai >>