Integruotos rusų kalbos veiklos

5a klasės mokiniai dalyvavo integruotoje rusų kalbos, dailės ir informacinių technologijų tiriamojoje kūrybinėje veikloje „Mano mylimiausia raidė“.
Veiklos tikslas buvo ugdyti ir tobulinti komunikacinius rusų kalbos gebėjimus, formuojant ir pasitelkiant į pagalbą moksleivių tiriamojo darbo įgūdžius.
Mokiniai mokėsi pritaikyti rusų, dailės ir informacinių technologijų pamokose įgytas žinias praktiškai; suvokti, pajusti rusų kalbos abėcelės grožį; susirasti aktualią informaciją ir ją analizuoti; dirbti savarankiškai ir kūrybiškai.
Pirmiausia mokiniai pasirinko mėgstamiausią rusų kalbos raidę, surado internete arba lietuvių-rusų kalbų žodyne žodžius, prasidedančius pasirinkta raide. Galiausiai atliktus darbus pristatė viešai.
Veiklos organizatorė rusų kalbos mokytoja Ala Kakoškina.

5a ir 5c klasės mokiniai kartu su rusų kalbos mokytoju Sergej Kozlov susipažino su visomis rusų abėcėlės raidėmis. Šias žinias mokiniai apibendrino kūrybiškai pavaizduoti jiems labiausiai patikusią rusų kalbos raidyno (kirilicos) raidę.

5b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje rusų, lietuvių ir anglų kalbų tiriamojoje kūrybinėje veikloje „Kelionė per trys kalbas”. Veiklos tikslas buvo palyginti trijų kalbų – rusų, lietuvių ir anglų – panašumus. Mokiniai turėjo surinkti kalbų, kurių mokomasi, sintaksiškai ir fonetiškai panašius žodžius, atrasti kalbinių bendrumų, padedančių suprasti bei mokytis kalbų ir ugdytis mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.