Integruotos STEAM pamokos mokykloje

Teoriškai susipažinę su augalų ir gyvūnų ląstelėmis, mokiniai tyrinėjo ląsteles pro mikroskopą: sužinojo, kokios yra įvairios ląstelių formos, dydžiai, atpažino matomas ląstelių dalis, mokėsi daryti išvadas, kad augalinės ląstelės yra didesnės už gyvūnines.

Mokiniai suprato, kad dirbti naudojantis mikroskopu nėra lengva, tam reikia įgūdžių ir pastangų.🧬 Prisimindami ląstelių sandarą mokiniai rengė projektinius darbus – kūrė ląstelių modelius, panaudodami įvairias atliekines buitines medžiagas.Ląstelių modelius pristatė ir viešai aptarė klasėje.

Mokiniai integruotose STEAM pamokose tobulina pažinimo, gamtamokslinio tyrimo, kūrybiškumo, komunikavimo, socialines-emocines kompetencijas. Pamokas vedė gamtos mokslų mokytoja Skaistė Jakienė.