Mokyklos bendruomenės tradicijos ir renginiai

KAUNO JUOZO URBŠIO PAGRINDINĖ KATALIKIŠKA MOKYKLA

2018–2019 m. m. 15 ugdymo dienų

 

Eil.Nr. Data Pavadinimas Forma
 
Atsakingi vykdytojai Koordinatoriai
1-4 klasė
1 2018-09-03 Mokslo ir žinių diena Bendruomenės šventė Klasių auklėtojai, mokytojai A. Sužiedėlis
2 2018-09-18 Gamtamokslinio ir matematinio  raštingumo ugdymo diena Erdvėlaivis „Žemė“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių,
dalykų mokytojai
M. Norkevičius
3 2018-10-05 Bendruomenės Savivaldos diena Pamokas veda mokinių tėvai, mokyklos alumnai Pradinių klasių
mokytojai
M. Norkevičius
4 2018-11-12 Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo diena „Seku seku pasaką“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių mokytojai G. Rainienė
5 2018-12-07 Integruota ugdymo ir bendruomenės iniciatyvų diena „Kalėdų karštinė“ Mokyklos erdvių puošybos projektas Dailės mokytojai, pradinių klasių
mokytojai
J. Jočienė
6 2018-12-20 Mokyklos sielovados projektas: „Dvasingumo diena“ Rekolekcijos, šv. Mišios, susitikimai, pokalbiai, veiklos Tikybos,
pradinių klasių
mokytojai
I.Rukaitė
K. Bareikienė
7 2019-01-11 Integruotas tarpdalykinis pilietinio ugdymo projektas „Laisvės keliu“ Projektas: veiklos mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių

mokytojai

G. Rainienė
8 2019-03-04 Ugdymo karjerai diena Teorinės ir praktinės veiklos Pradinių klasių mokytojai, mokinių tėvai A. Klimavičienė
R. Krivickienė
9 2019-04-17 Daugiakalbystės diena: „Europos šalių kultūra ir kalbos“ Daugiakalbystės projekto įgyvendinimo veiklos: pranešimai, pristatymai, teatralizuotos pamokos, piešinių parodos ir kt. Pradinių klasių, dalykų mokytojai, vyresnių klasių mokiniai M. Norkevičius
10 2019-05-16 Integruota menų diena Integruotos veiklos mokykloje ir kitose erdvėse Pradinių klasių, menų
mokytojai
D. Krasauskienė
11 2019-06-03 Šiuolaikinio, inovatyvaus ugdymo dienos Pamokos, atitinkančios šiuolaikinio mokymosi sampratą, integruotos pamokos: teminė ir/ar tarpdalykinė integracija Pradinių klasių mokytojai M. Norkevičius
12 2019-06-04
13 2019-06-05
14 2019-06-06
15 2019-06-07
5-10 klasės 
1 2018-09-03 Mokslo ir žinių diena Bendruomenės šventė Klasių auklėtojai, mokytojai I. Telšinskaitė
2 2018-09-18 Gamtamokslinio ir matematinio  raštingumo ugdymo diena Erdvėlaivis „Žemė“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
E. Petrošienė
E. Bujanauskienė
3 2018-10-05 Bendruomenės Savivaldos diena Pamokas veda mokinių tėvai, mokyklos alumnai Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai I. Telšinskaitė
4 2018-11-12 Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo diena: „Literatūriniai projektai“ Integruotų pamokų ciklas mokykloje ir kitose erdvėse Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
Z. Urbonavičienė
I. Telšinskaitė
5 2018-12-07 Integruota ugdymo ir bendruomenės iniciatyvų diena „Kalėdų karštinė“ Mokyklos erdvių puošybos projektas Dailės mokytojai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai J. Jočienė
6 2018-12-20 Dvasingumo diena Rekolekcijos, šv. Mišios, susitikimai, pokalbiai, veiklos Sielovados grupė, klasių auklėtojai, mokytojai I.Rukaitė,
K. Bareikienė
7 2019-01-11 Integruotas tarpdalykinis pilietinio ugdymo projektas: „Laisvės keliu“ Integruotų pamokų ciklas, veiklos mokykloje ir kitose erdvėse Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
V. Gulbinienė,
V. Mikutavičiūtė,
8 2019-02-14 Integruota menų diena „Myliu saulę, myliu lietų ir žvaigždes…“ Netradicinės veiklos mokykloje Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
J. Daubarienė
J. Jočienė
9 2019-03-04 Ugdymo karjerai diena Teorinės ir praktinės veiklos Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
E. Drulytė-Gineikienė
10 2019-04-17 Daugiakalbystės diena: „Europos šalių kultūra ir kalbos“ Daugiakalbystės projekto įgyvendinimo veiklos: pranešimai, pristatymai, teatralizuotos pamokos, stendiniai pranešimai ir kt. Užsienio kalbų mokytojai, klasių auklėtojai M. Norkevičius
11 2019-06-12 Šiuolaikinio, inovatyvaus ugdymo dienos Pamokos, atitinkančios šiuolaikinio mokymosi sampratą, integruotos pamokos: teminė ir/ar tarpdalykinė integracija Klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
D. Krasauskienė,
M. Norkevičius
12 2019-06-13
13 2019-06-14
14 2019-06-15
15 2019-06-16

KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA
2018-2019 m. m. renginių planas

Nr. Renginio pavadinimas Respublikos Miesto Mokyklos Renginio data Renginio vieta Dalyviai
 
Atsakingas asmuo, organizatorius (-iai) Partneriai
 
Pažymėti „+“
1 Mokslo metų pradžios šventė + 2018-09-03 Mokyklos kiemas 1-10 klasės I. Telšinskaitė A. Sužiedėlis,

A. Balčius, J. Jočienė,

M. Norkevičius

2 Pasaulinei gyvūnų dienai skirta popietė „Aš ir mano augintinis“ + 2018-10-04 311 kab., 312 kab. 1a, 3a klasės E. Germanauskienė,

A. Klimavičienė

3 Rudens gėrybių paroda „Mes iš daržo ir iš sodo“ + 2018-10-22 –

2018-10-25

317 kab. 1-4 klasės E. Germanauskienė, A. Klimavičienė
4 Vokiečių kalbos dienos „O kaip vokiškai?“ + 2018-10-23/24 Mokyklos erdvės 5-10 klasės J. Valentukonienė VšĮ A.C. Patria
5 Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Tolerancijos simbolių kūrimas + 2018-11-16 311 kab., 312 kab. 1a, 3a klasės E. Germanauskienė,

A. Klimavičienė

 

6 Litexpo paroda „Mokykla 2018“ + 2018-11-23 Litexpo rūmai, Laisvės pr. 5 Mokytojai,

8 klasės

M. Norkevičius R. Urbonavičienė, V. Alijauskaitė,

J. Valentukonienė, Dž. Railienė,              J. Jočienė, S. Kozlov

7 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių „Vokiškų dainų konkursas 2018“ + 2018-11-26 Aktų salė 5-12 klasės J. Valentukonienė KPKC, Miesto vokiečių kalbos metodinis būrelis,

M. Norkevičius, J. Ligeikienė,

R. Urbonavičienė, S. Kozlov

8 Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių angliškos dainos konkursas „Sing Along“ + 2018-12-04 Aktų salė 1-4   klasės I. Puidokienė OUP, M. Norkevičius,

R. Urbonavičienė, Dž. Railienė,

S. Kozlov, J. Ligeikienė,

J. Bartainienė, I. Urbutienė

9 Mokyklos erdvių puošimo akcija „Kalėdinė karštinė“ + 2018-12-07 Mokykla (abu pastatai) 1-10 klasės J. Jočienė I. Telšinskaitė, M. Norkevičius,

S. Kozlov, E. Bujanauskienė,

V. Gulbinas, A. Balčius

10 Kauno katalikiškų mokyklų kalėdinės muzikos festivalis + 2018-12-13 Arkivyskupijos konferencijų salė 1-12 klasės J. Daubarienė
11 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ + 2019-01-11 Mokyklos erdvės 5-10 klasės V. Gulbinienė Mokyklos mokytojai, auklėtojai
12 5-6 klasių istorijos viktorina protų mūšis „LDK XIII-XVI a.“ + 2019-01-17 Mokyklos aktų salė 5-6  klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

E. Bujanauskienė
13 Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 8 klasių istorijos viktorina – protų mūšis „LDK XIII-XV a.“ + 2019-02-05 Mokyklos aktų salė 8 klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

E. Bujanauskienė, KPKC
14 Kauno miesto ugdymo įstaigų angliškų žodžių tarimo paraidžiui „Spelling Bee“ + 2018-02-08 405 kabinetas 7-8 klasės R. Urbonavičienė OUP, M. Norkevičius, S. Kozlov,

J. Ligeikienė

15 Pilietinis projektas „Mokinys mokiniui apie Vasario 16-ąją“ + 2019-02-11 -2019-02-15 207, 203 kabinetai 7-8 klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

16 Respublikinis pradinio ugdymo mokytojų forumas + 2019-02-19 Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius Vytauto Didžiojo universitetas, UAB „E. mokykla“,                           R. Urbonavičienė,

A. Kakoškina, S. Kozlov,                    J. Valentukonienė, V. Alijauskaitė

17 Mokymai pilietinio ugdymo pagrindų mokytojams + 2019-02-20 – 2019-02-22 Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius S. Kozlov
18 Kaziuko mugė „Gurgu gurgu – į Kaziuko turgų“ + 2019-03-04 II korpuso kiemas 1-4 klasės R. Krivickienė,

A. Klimavičienė

19 Juozo Urbšio gimimo dienos minėjimas + 2019-03 Aktų salė 5-10 klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

Menų mokytojai,

lietuvių kalbos mokytojai

20 Vaikų knygos dienai skirta akcija „Skaito vaikai vaikams“ + 2019-04-02 II korpuso kabinetai 1-4 klasės E. Germanauskienė, A. Klimavičienė
21 Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių dainos užsienio kalba konkursas „Kalbos melodija“ + 2018-04 Aktų salė 5-8 klasės M. Norkevičius,

J. Daubarienė,

R. Urbonavičienė

OUP, S. Kozlov, J. Ligeikienė,

I. Puidokienė, I. Urbutienė,

J. Bartainienė, Dž. Railienė,

A. Balčius, A. Sužiedėlis

22 II Respublikinė daugiakalbystės kompetencijų ugdymo konferencija + 2019-04-23

 

Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius

 

Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas, Goethe‘s institutas, Prancūzų institutas Vilniuje,

R. Urbonavičienė, J. Bartaitienė,

23J. Valentukonienė, A. Ka24koškina,            S. Kozlov, I. Urbutienė

23 II Respublikinis geografijos mokytojų forumas + 2019-04-25 Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius Vytauto Didžiojo universitetas, UAB „E. mokykla“,

R. Urbonavičienė, S. Kozlov,

I. Kelpšė, V. Gulbinienė

24 Literatūrinė popietė „Kūrėjų ratas“. Balandžio 23-ioji – Pasaulinė knygos diena + 2018-05-07 Skaitykla 5-10 klasės V. Rimkienė I. Telšinskaitė, Z. Urbonavičienė,

I. Drąsutytė, E. Bujanauskienė

25 Atsisveikinimo su pirmąja mokytoja šventė + 2018-05 Aktų salė 4 klasės M. Norkevičius K. Bareikienė, S. Maštaitienė,

L. Urbonavičienė, A. Sužiedėlis,

A. Balčius

26 Mokslo metų pabaigos šventė + 2018-06 Aktų salė 1-3 klasės

5-10 klasės

M. Norkevičius

I. Telšinskaitė

Menų mokytojai, klasių auklėtojai, mokytojai