Mokyklos bendruomenės tradicijos ir renginiai

KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA 

2018-2019 m. m. renginių planas

Nr Renginio pavadinimas Respublikos Miesto Mokyklos Renginio data Renginio vieta Dalyviai Atsakingas asmuo, organizatorius (-iai) Partneriai
Pažymėti „+“
1 Mokslo metų pradžios šventė + 2018-09-03 Mokyklos kiemas 1-10 klasės I. Telšinskaitė A. Sužiedėlis,

A. Balčius, J. Jočienė,

M. Norkevičius

2 Pasaulinei gyvūnų dienai skirta popietė „Aš ir mano augintinis“ + 2018-10-04 311 kab., 312 kab. 1a, 3a klasės E. Germanauskienė,

A. Klimavičienė

3 Rudens gėrybių paroda „Mes iš daržo ir iš sodo“ + 2018-10-22 –

2018-10-25

317 kab. 1-4 klasės E. Germanauskienė, A. Klimavičienė
4 Vokiečių kalbos dienos „O kaip vokiškai?“ + 2018-10-23/24 Mokyklos erdvės 5-10 klasės J. Valentukonienė VšĮ A.C. Patria
5 Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas. Tolerancijos simbolių kūrimas + 2018-11-16 311 kab., 312 kab. 1a, 3a klasės E. Germanauskienė,

A. Klimavičienė

6 Litexpo paroda „Mokykla 2018“ + 2018-11-23 Litexpo rūmai, Laisvės pr. 5 Mokytojai,

8 klasės

M. Norkevičius R. Urbonavičienė, V. Alijauskaitė,

J. Valentukonienė, Dž. Railienė,              J. Jočienė, S. Kozlov

7 Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokinių „Vokiškų dainų konkursas 2018“ + 2018-11-26 Aktų salė 5-12 klasės J. Valentukonienė KPKC, Miesto vokiečių kalbos metodinis būrelis,

M. Norkevičius, J. Ligeikienė,

R. Urbonavičienė, S. Kozlov

8 Kauno miesto ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokinių angliškos dainos konkursas „Sing Along“ + 2018-12-04 Aktų salė 1-4   klasės I. Puidokienė OUP, M. Norkevičius,

R. Urbonavičienė, Dž. Railienė,

S. Kozlov, J. Ligeikienė,

J. Bartainienė, I. Urbutienė

9 Mokyklos erdvių puošimo akcija „Kalėdinė karštinė“ + 2018-12-07 Mokykla (abu pastatai) 1-10 klasės J. Jočienė I. Telšinskaitė, M. Norkevičius,

S. Kozlov, E. Bujanauskienė,

V. Gulbinas, A. Balčius

10 Kauno katalikiškų mokyklų kalėdinės muzikos festivalis + 2018-12-13 Arkivyskupijos konferencijų salė 1-12 klasės J. Daubarienė
11 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ + 2019-01-11 Mokyklos erdvės 5-10 klasės V. Gulbinienė Mokyklos mokytojai, auklėtojai
12 5-6 klasių istorijos viktorina protų mūšis „LDK XIII-XVI a.“ + 2019-01-17 Mokyklos aktų salė 5-6  klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

E. Bujanauskienė
13 Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 8 klasių istorijos viktorina – protų mūšis „LDK XIII-XV a.“ + 2019-02-05 Mokyklos aktų salė 8 klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

E. Bujanauskienė, KPKC
14 Kauno miesto ugdymo įstaigų angliškų žodžių tarimo paraidžiui „Spelling Bee“ + 2018-02-08 405 kabinetas 7-8 klasės R. Urbonavičienė OUP, M. Norkevičius, S. Kozlov,

J. Ligeikienė

15 Pilietinis projektas „Mokinys mokiniui apie Vasario 16-ąją“ + 2019-02-11 -2019-02-15 207, 203 kabinetai 7-8 klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

16 Respublikinis pradinio ugdymo mokytojų forumas + 2019-02-19 Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius Vytauto Didžiojo universitetas, UAB „E. mokykla“,                           R. Urbonavičienė,

A. Kakoškina, S. Kozlov,                    J. Valentukonienė, V. Alijauskaitė

17 Mokymai pilietinio ugdymo pagrindų mokytojams + 2019-02-20 – 2019-02-22 Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius S. Kozlov
18 Kaziuko mugė „Gurgu gurgu – į Kaziuko turgų“ + 2019-03-04 II korpuso kiemas 1-4 klasės R. Krivickienė,

A. Klimavičienė

19 Juozo Urbšio gimimo dienos minėjimas + 2019-03 Aktų salė 5-10 klasės V. Gulbinienė,

V. Mikutavičiūtė

Menų mokytojai,

lietuvių kalbos mokytojai

20 Vaikų knygos dienai skirta akcija „Skaito vaikai vaikams“ + 2019-04-02 II korpuso kabinetai 1-4 klasės E. Germanauskienė, A. Klimavičienė
21 Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių dainos užsienio kalba konkursas „Kalbos melodija“ + 2018-04 Aktų salė 5-8 klasės M. Norkevičius,

J. Daubarienė,

R. Urbonavičienė

OUP, S. Kozlov, J. Ligeikienė,

I. Puidokienė, I. Urbutienė,

J. Bartainienė, Dž. Railienė,

A. Balčius, A. Sužiedėlis

22 II Respublikinė daugiakalbystės kompetencijų ugdymo konferencija + 2019-04-23 Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas, Goethe‘s institutas, Prancūzų institutas Vilniuje,

R. Urbonavičienė, J. Bartaitienė,

23J. Valentukonienė, A. Ka24koškina,            S. Kozlov, I. Urbutienė

23 II Respublikinis geografijos mokytojų forumas + 2019-04-25 Vytauto Didžiojo universitetas,

V. Putvinskio g. 23

Mokytojai M. Norkevičius Vytauto Didžiojo universitetas, UAB „E. mokykla“,

R. Urbonavičienė, S. Kozlov,

I. Kelpšė, V. Gulbinienė

24 Literatūrinė popietė „Kūrėjų ratas“. Balandžio 23-ioji – Pasaulinė knygos diena + 2018-05-07 Skaitykla 5-10 klasės V. Rimkienė I. Telšinskaitė, Z. Urbonavičienė,

I. Drąsutytė, E. Bujanauskienė

25 Atsisveikinimo su pirmąja mokytoja šventė + 2018-05 Aktų salė 4 klasės M. Norkevičius K. Bareikienė, S. Maštaitienė,

L. Urbonavičienė, A. Sužiedėlis,

A. Balčius

26 Mokslo metų pabaigos šventė + 2018-06 Aktų salė 1-3 klasės

5-10 klasės

M. Norkevičius

I. Telšinskaitė

Menų mokytojai, klasių auklėtojai, mokytojai