Mokyklos bendruomenės tradicijos ir renginiai

PATVIRTINTA
Kauno Juozo Urbšio katalikiškos
pagrindinės mokyklos direktoriaus
2019-10-18 įsakymu Nr.V-72

KAUNO JUOZO URBŠIO KATALIKIŠKA PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Mokyklos renginiai 2019-2020 m. m. 

Data Renginio pavadinimas Mokyklos Miesto Respublikos Renginio organizatorius Mokytojai – pagalbininkai
2019-09-02 Mokslo ir žinių šventė + J. Daubarienė A.Sužiedėlis, A.Balčius, J.Radavičienė, J.Jočienė, V.Rimkienė, G.Jankevičius, V. Gulbinas, klasių auklėtojai
2019-09-02 Šv. Mišios gerojo Ganytojo bažnyčioje + J. Daubarienė I. Rukaitė, E. Randis, A. Balčius.
2019-09-04 Pirmokų ir jų mokyklinių daiktų palaiminimas + I. Rukaitė K. Bareikienė, S. Maštaitienė, L. Urbonavičienė
2019-09-22/28 Tarptautinių Erasmus+K2 projektų mobilumo veiklos Ispanijoje ir Vokietijoje + D.Railienė A.Balčius, E.Bujanauskienė, J.Daubarienė, I.Kelpšė, L.Stankevičienė
2019-09-26 Diena be automobilio + E.Petrošienė, G.Banelienė

 

2019-09-26 Europos kalbų diena + M. Norkevičius Užsienio kalbų mokytojai
2019-10 Socialinis projektas ,,Solidarumo bėgimas“ + I. Urbutienė E. Bujanauskienė, V. Gulbinas
2019-10-03 Konstitucijos egzaminas I etapas + V.Mikutavičiūtė V.Gulbinienė
2019-10-17 Konstitucijos egzaminas II etapas + V.Mikutavičiūtė V.Gulbinienė
2019-10-01 Metodinis susirinkimas su Oxfordo atstove M. Ogorodnikoviene + M. Norkevičius, R. Urbonavičienė Užsienio kalbų mokytojai
2019-10 Socialinis projektas-akcija

„Padėkime tiems, kam sunku“ (bendradarbiavimas su „Maisto banku“)

+ A.Kakoškina S. Jakienė, E. Petrošienė, I. Telšinskaitė
2019-10-14/18 Vokiečių kalbos savaitė

“O kaip vokiškai”

+ R.Jazukevičienė
2019-10-21/10-25 1-4 kl. mokinių rudens darbelių paroda „Margaspalvė rudenėlio skrybėlė“ + A.Klimavičienė

E.Germanauskienė

Visos 1- 4 klasių mokytojos
2019-10-21/23 Edukacinis projektas „Kūrybinės dirbtuvėlės“, skirtas ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtiniams + L. Kolėdienė

J. Daubarienė

 

A. Klimavičienė, L.E. Gustaitienė, V. Alijauskaitė, J.Radavičienė

 

2019-11-06 Socialinė akcija „Pyragų diena“ + E. Bujanauskienė Mokinių taryba
2019-11-04/15 Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ + E. Bujanauskienė L. Stankevičienė
2019-11-01/30 Matematikos ir informacinių technologijų konkursas „Olimpis“ + T. Paužienė
2019-11-06/13 Edukacinis projektas „Mozaika“

„Paparčio“ pradinės mokyklos mokiniams

+ J.Daubarienė Mokinių taryba, menų, užsienio kalbų mokytojai
2019-11-14 Tolerancijos diena + A.Kakoškina, G.Banelienė, DU grupė, sielovados nariai, užsienio kalbų mokytojai E.Petrošienė
2019-11-17 II-asis Protų mūšis „Politika

aplink mus“

+ M. Norkevičius

S. Kozlov

2019-11 Paroda ,,Šviesos žibintai + E. Bujanauskienė, V. Gulbinas
2019-11 Susitikimas su Oxford profesoriumi + R.Urbonavičienė, V. Mikutavičiūtė Užsienio kalbų mokytojai
2019-11-18/22 Lietuvių kalbos savaitė + I.Drąsutytė V.Rimkienė, I. Telšinskaitė, A.Kerzienė
2019-11-28 1-4 klasių „Klasės dainos“ konkursas + J.Daubarienė 1-4 klasių mokytojos, menų mokytojai, mokinių taryba
2019-12 Integruota pamoka – akcija „Lesyklėlė. Kokia ji. Kas joje?“ + V. Gulbinas S. Jakienė, G. Rainienė
2019-12 Esė konkursas: Europietiško

piliečio ir Globalių pasaulio

iššūkių temomis

+ M. Norkevičius

S. Kozlov

2019-12-01/07 Tarptautinio Erasmus+K2 projekto mobilumo veiklos Graikijoje + D.Railienė S.Jakienė, K.Bulotienė
2019-12 Advento rytmečiai mokiniams + J. Daubarienė Sielovados grupės  nariai
2019-12 Kalėdinė KMU 1-4 kl. mokinių piešinių paroda + J. Jočienė
2019-12 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų 1-4 klasių mokinių dainos anglų kalba konkursas „Sing Along“ (pagal Oxford vadovėlį) + M. Norkevičius, R.Urbonavičienė

A.Balčius

Užsienio kalbų mokytojai
2019-12 Advento popietė mokytojams + J. Daubarienė Sielovados grupės nariai
2019-12 Kalėdinių kompozicijų paroda „Sveika gyva Kalėdų viešnia“  1-10 kl. + J. Jočienė Klasių auklėtojai
2019-12 Šventinė mokyklos erdvių puošyba „Kalėdų karštinė“ + J.Daubarienė, J.Jočienė Klasių auklėtojai
2019-12 Kauno miesto katalikiškų mokyklų Kalėdinių dainų festivalis „Danguje spindės žvaigždė“ + J. Daubarienė A. Balčius, D. Railienė, J. Radavičienė
2019-12 Kalėdinis koncertas + J. Daubarienė A. Balčius, E. Laužinskaitė – Kucuk, J. Jočienė, A. Sužiedėlis, J. Radavičienė
2019-12/2020-01 Akcija ,,Aprenkime ir papuoškime medžius“ + E. Bujanauskienė,

V. Gulbinas

2019-12/2020-01 Matematikos olimpiada I etapas + T. Paužienė B. Kavaliauskienė
2020-01-13 Sausio 13-osios pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ + V. Gulbinienė V. Mikutavičiūtė,  Klasių auklėtojai, mokinių taryba
2020-01-20/24 Meninio skaitymo konkursas + I.Drąsutytė V.Rimkienė, I. Telšinskaitė
2020-01-21/22 Edukacinis projektas „Mozaika“

„Suzuki“ pradinės mokyklos mokiniams

+ J.Daubarienė Mokinių taryba, menų, užsienio kalbų mokytojai
2020-01-23 5-6 kl. mokinių istorijos viktorina-protų mūšis „LDK XIII-XV a.“ + V. Gulbinienė,

V.Mikutavičiūtė

2020-02 Paroda Nepriklausomybės dienai pažymėti + V. Gulbinas
2020-02 Anglų kalbos raštingumo konkursas „Spelling Bee“ + R.Urbonavičienė Užsienio kalbų mokytojai
2020-02-09/15 Tarptautinio Erasmus+K2 projekto mobilumo veiklos Lenkijoje + D.Railienė
2020-02-16/03-11 Lietuvių kalbos diktantas + I.Telšinskaitė I.Drąsutytė, V.Rimkienė
2020-02-13 Piešinių konkursas 1-4 kl. mokiniams „Laisvės keliu“ + V. Mickevičienė

L. Urbonavičienė

S. Maštaitienė

Visos pradinio ugdymo mokytojos
2020-02-13 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų muzikos festivalis „Valentino ritmai“ + J.Daubarienė

J.Radavičienė

 

Menų mokytojai, mokinių taryba
2020-02-14 Mokyklos 5-10 klasių mokinių muzikos ir šokio konkursas „Valentino ritmai“ + J.Daubarienė Menų mokytojai, mokinių taryba
2020-02-14 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų  šokio muzikos festivalis „Valentino ritmai“  

 

+ J.Daubarienė

S.Jakienė

Menų mokytojai, mokinių taryba, klasių auklėtojai
2020-02-19 Respublikinis pradinio ugdymo

mokytojų forumas

+ M. Norkevičius

 

Pradinių klasių mokytojos
2020-03 Gavėnios rekolekcijos mokiniams + J. Daubarienė Sielovados grupės nariai
2020-03 Socialinis projektas-akcija „Dalinkimės draugyste“ +  A.  Kakoškina Užsienio kalbų mokytojai
2020-03-04 Bendras 1-4 klasių mokinių ir mokyklos bendruomenės renginys „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų‘ + R.Krivickienė

A. Klimavičienė

Visos pradinio ugdymo mokytojos
2020-03-13/20 Tiksliųjų mokslų savaitė + E. Bujanauskienė L. Stankevičienė, T. Paužienė, B. Kavaliauskienė
2020-03-18 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ +     B. Kavaliauskienė L. Stankevičienė, T. Paužienė, E. Bujanauskienė,
2020-03-20 Tarptautinė Frankofonijos diena + R.Urbonavičienė  

 

2020-03 Oxford metinė konferencija + R.Urbonavičienė M. Ogorodnikovienė ir mokinių tarybos atstovai
2020-03-19 Pasaulinė laimės diena + G.Banelienė, E.Petrošienė DU grupė, sielovados nariai
2020-03- 26 Žemės diena. Biologijos, chemijos, etikos tarpdalykinė integracija. + R.Jočienė

G.Banelienė, E.Petrošienė

DU grupė, sielovados nariai
2020-03-30/04-03 Tarptautinio Erasmus+K2 projekto mobilumo veiklos Italijoje + D.Railienė
2020-04 KMU 1-4 kl.  mokinių piešinių paroda „Tau, Mamyte“ + J. Jočienė
2020-04-23 Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų 5-8 kl. mokinių dainos užsienio kalba konkursas „Kalbos melodija“ + J. Daubarienė Menų, užsienio kalbų mokytojai
2020-04-14 VDU Daugiakalbystės konferencija + M. Norkevičius Užsienio kalbos mokytojai
2020-04-15 III-asis Respublikinis geografijos mokytojų forumas + M. Norkevičius
2020-04 8 klasių anglų kalbos olimpiada + J.Ligeikienė
2020-04-20 Velykinių margučių paroda „Rido rido margučiai“ + V. Mickevičienė

L. Urbonavičienė

S. Maštaitienė

Visos pradinio ugdymo mokytojos
2020-04 Inkilų paroda mokykloje + V. Gulbinas
2020-04 Integruota pamoka – akcija „Paukščių sugrįžtuvės“ + V. Gulbinas S. Jakienė, G. Rainienė
2020-04-23 Tarptautinės dienos „ Už Gyvybę“ minėjimas biologijos, etikos tarpdalykinė integracija + G.Banelienė, E.Petrošienė DU grupė, sielovados nariai
2020-05 Koncertas „Mes-šeima“ + J.Daubarienė Menų – technologijų mokytojai, auklėtojai
2020-05-14 3-4 klasių mokinių „Kvadrato“ varžybos + L. Gustaitienė

R. Krivickienė

L. Kolėdienė, A.Kavaliauskaitė, A. Klimavičienė,

V. Alijauskaitė

2020-05 Tarpmokyklinės 4 kl. mokinių „Kvadrato“ varžybos + J.Daubarienė I.Urbutienė V.Valaitienė, G.Jankevičius,  A. Klimavičienė,

V. Alijauskaitė,  L. Gustaitienė

2020-05 „Kūrėjų ratas‘‘ + V.Rimkienė E. Bujanauskienė, I. Drąsutytė, I. Telšinskaitė
2020-05-28 Pasaulinės Dienos  be tabako minėjimas.

Biologijos, etikos, ekonomikos tarpdalykinė integracija

+ E.Petrošienė

G.Banelienė

DU grupė, sielovados nariai
2020-05 Edukacinė-tiriamoji išvyka į Oxford M. Norkevičius, R. Urbonavičienė
2020-05 Spektaklis “Kelionės”. Teatro ir užsienio kalbų tarpdalykinė integracija + R. Urbonavičienė A. Sužiedėlis, užsienio kalbų mokytojai
2020-05-05 Kauno miesto ugdymo įstaigų

II-asis geografijos ir istorijos žinių konkursas „Laiku aplink

Pasaulį“

+ M. Norkevičius
2019-11-22/23 Respublikinė paroda „Mokykla 2019“ + M. Norkevičius
2020-06 Pradinio ugdymo baigimo šventė + A. Sužiedėlis J. Daubarienė, J. Radavičienė, J. Jočienė, A. Klimavičienė, L. E. Gustaitienė, V. Alijauskaitė
2020-06 Paroda ,,Laikas“ + E. Bujanauskienė, V. Gulbinas
2020-06 Sporto šventė + J.Daubarienė Mokyklos bendruomenė
2020-06 8,10 kl. pažymėjimų įteikimo šventė + J.Daubarienė Klasių auklėtojai, mokytojai, tėvai.