Išvyka į Lietuvos švietimo istorijos muziejų

4b klasės mokiniai su mokytoja Violeta Mickevičiene ir Algimantu Balčiumi vyko į Lietuvos švietimo istorijos muziejų.

Muziejuje dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Nuo piktogramos iki permutacijos” pramoginėje-patirtinėje veiksmo ekspozicijoje „Pasakyta – parašyta”. Rašė brailio rašomąja mašinėle ir bandė skaityti liesdami – taip, kaip tai daro neregintis žmogus. Mokėsi perduoti informaciją naudodami morzės abėcėlės kodą. Išmėgino senąsias rašymo priemones. Mokėsi gestų kalbos ženklų.

Pabaigoje dalyvavo komandiniuose žaidimuose ir bandė įsiminti įvairius ženklus ir piešinius, po to įsivertino save interaktyvioje gestų kalbos viktorinoje.

Mokiniai pagilino lietuvių kalbos pamokose nagrinėtas temas, pasaulio pažinimo ir dorinio ugdymo metu aptartus klausimus.