Įvyko devintasis dainų užsienio kalbomis konkursas „Kalbos melodija“

Mokykloje vyko Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių dainos užsienio kalba konkursas „Kalbos melodija“.
Moksleiviai atliko dainas anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Konkurse dalyvavo solistai, ir ansambliai iš Kauno miesto bei rajono mokyklų.
Konkursą organizavo Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla mokykla, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinis būrelis.
Mokinių pasirodymus vertino užsienio kalbų, muzikos specialistai: Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja, dainavimo mokytoja Jurgita Žilinskaitė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dainavimo mokytoja, Kauno valstybinio choro artistė Jurgita Šalčiūtė, Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Violeta Belevičiūtė, VU Kauno fakulteto kalbų literatūros ir vertimo studijų instituto lektorė Lina Fedorčenkienė, VDU Muzikos akademijos studentas Linmao Zhang, KTU gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Jūratė Nakrošienė ir Kauno rajono Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė Ada Micpovilienė.
Dalyviai buvo vertinti keliose kategorijose: solistai bei ansambliai.
Solistų kategorijoje: 

  • I-ąją vietą užėmė KTU Vaižganto progimnazijos moksleivė Laura Balčiūnaitė (mokytojas Vygintas Venclovas), kuri atliko savo kūrybos dainą „Lost“. 
  • II-ąją vietą užėmė Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos solistė Rusnė Jokubauskaitė atlikusi dainą „Skyfall“ (mokytojos Dalė Balaikienė ir Indrė Kalinienė). 
  • III-ąją vietą užėmė Kauno Tado Ivanausko progimnazijos moksleivė Patricija Viliušytė (mokytojos Jolanta Bernotaitienė ir Jurgita Karkauskienė), kuri atliko dainą „The climb“.

Ansamblių kategorijoje:

  • I-ąją vietą užėmė Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ansamblis (vadovės A. Valatkevičienė, V. Armonienė, S. Konkova, G. Banevičienė), kurie atliko „Queen“ dainų popuri. 
  • II-ąją užėmė Erudito licėjaus ansamblis (mokytoja Neringa Brukštienė), kuris atliko dainą „We are the world“. 
  • III-ąją vietą užėmė Kauno Milikonių progimnazijos vokalinis ansamblis (vadovė Rasa Kundrotienė), kuris atliko dainą „All stars“. 

Laimėtojai buvo apdovanoti Kauno miesto savivaldybės, Knygyno „Humanitas“, Kauno Juozo Urbšio mokyklos įsteigtais prizais.
Konkursas vyksta nuo 2011 m., kurio tikslas yra meno pagalba ugdyti užsienio kalbų gebėjimus ir moksleivių kompetencijas įvairiose srityse.