^Atgal į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kryptingas meninis ugdymas

Efektyvaus mąstymo centras

Sielovada

Pradinis ugdymas

Oxford university Press Resource Centre

Nuotolinė matematikos mokyklėlė

El. Dienynas

Partneriai

Mokykloje prisimintos Dievo tarnaitės

authorGegužės 23 dieną mokykloje buvo prisimintos Dievo tarnaitės kankinės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė.

Mokslo metų pabaigos proga Šv. Mišias mokyklos koplyčioje aukojo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Šv. Mišiose dalyvavo mokyklos vadovai, mokytojai ir darbuotojai. Sakydamas homiliją, kunigas kvietė dėkoti Dievui ir už pasitaikančius išbandymus, nes neretai tokiu keliu ir veda Šventoji Dvasia, Jėzaus pažadėtasis Globėjas, žinantis kelią į Tiesos pilnatvę. Kunigas kvietė prisiminti ir mūsų tautos apaštalus bei kankinius, kurie liudijo, jog kalėjimo gultas gali tapti šventove.

Po Šv. Mišių mokyklos bibliotekoje kun. N. Pipiras susirinkusiems bendruomenės nariams pasakojo apie Adelė Dirsytę ir Eleną Spirgevičiūtę, kankines, dėl kurių šiuo metu Kauno arkivyskupijoje yra pradėtos beatifikacijos bylos. Pristatytos jų biografijos, kankinystė, raginta skleisti šventumo žinią tarp mokinių.

Erasmus+

Ugdymas karjerai

Informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos 2017  Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla