^Atgal į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Kryptingas meninis ugdymas

Efektyvaus mąstymo centras

Sielovada

Pradinis ugdymas

Oxford university Press Resource Centre

Nuotolinė matematikos mokyklėlė

El. Dienynas

Partneriai

Kino klubas

Visus 5-10 klasių mokinius kviečiame į Kino klubo atidarymą! Kino mėgėjų lauksime vasario 1 d. ir kiekvieną trečiadienį po šešių pamokų 200 kabinete. 

kino klubas

Viktorina „Irkis į gilumą“

Sausio 13 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijos salėje vyko viktorinos „Irkis į gilumą“ 2-asis etapas, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos ketvirtokų komanda: Martynas Dirsė, Ieva Zubrickaitė, Agnė Popovaitė, Marija Sacevičiūtė, Augustas Žilys. „Šventųjų draugija“ (toks komandos pavadinimas) parengė prisistatymą, atsakė į pateiktus klausimus, piešė piešinį pagal nurodytą Šv. Rašto vietą ir užėmė pirmąją vietą.

Sveikiname mokyklos ketvirtokų komandą ir linkime sėkmės trečiame viktorinos etape atstovaujant Gerojo Ganytojo parapijai. 

irklas1irklas3irklas5

 

Kauno miesto biologijos olimpiadoje – III vieta!

mathematics olympiadDžiaugiamės ir sveikiname 10a klasės mokinę Guodą Perminaitę Kauno miesto 50-ojoje biologijos olimpiadoje užėmusią III vietą. Moksleivę olimpiadai ruošė biologijos mokytoja Skaistė Jakienė.

Direktoriaus laiškas

Gerbiami Juozo Urbšio mokyklos bendruomenės nariai,

mokykloje dabar  – pats darbingiausias laikas. Tikiu, kad šventinis laikotarpis visiems mums suteikė įkvėpimo ateičiai. Vienas ryškiausių prieššventinių įvykių – penktos klasės mokinių tėvelių kalėdinis vaidinimas „Nykštukas ir septynios snieguolės“. Tai laiko patikrintas, bet šiandien jau kiek primirštas bendruomenės saviraiškos reiškinys. Su H. Radausku norisi tarti „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“, nes ji pilna grožio, gėrio dvasios, kurią pateikia artistai, kuria persmelkiami žiūrovai. O gal tai prielaida, kad kuo daugiau pamokų taip pat taptų unikaliu, nepakartojamu kūriniu? Šiai prielaidai tapti realybe būtinas mokytojas, kurio profesinė kvalifikacija remiasi pedagoginiu pašaukimu.

Mokytojo talento dėka žinios pateikiamos ant tvirto pagrindo, kuris lemia šių žinių tapimą gebėjimais. Pagrindas – tai išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, savianalizė... Santykiai su mokiniais  tampa atviri ir šilti, jie primena tą žmogiškąjį ryšį ir tarpusavio supratimą, kuris lydi artimų žmonių santykius. Mokytojas tampa daugiau negu informacijos „instaliuotojas“ į mokinių smegenis. Kiek tėvų vertina tokią pedagoginę sąveiką? Gal ir yra to nesuprantančių ir nevertinančių, bet niekinančių, prieštaraujančių dar neteko sutikti. Šis reiškinys yra mokyklinės bendruomenės brandos požymis. Mūsų mokykloje jis yra ryškus ir teikia jėgų pastarųjų metų išbandymuose.

Džiugina populiarus Kalbų klubas pradinėse klasėse – puikus pagrindas daugiakalbystės ugdymui plačiame tarpkultūriniame kontekste. Prasiplėtė ir sustiprėjo mūsų partnerių tinklas. Bendra ugdymo filosofija, įteisinta bendradarbiavimo sutartimi, sieja su VDU. Mokyklų, darželių, gimnazijų, pritariančių mūsų mokyklos krypčiai, pedagogai ir vadovai  rinkosi į didelio populiarumo sulaukusį prof. Aceti iš Milano seminarą. Užsimezgė bendradarbiavimas su Slovėnijos, Kroatijos, Egipto mokyklomis, kurios sprendžia sudėtingas skirtingo mentaliteto mokinių ugdymo problemas. Vyko įžanginis Erasmus+ projekto koordinatorių ir mokyklos mokytojų susitikimas su kolegomis iš Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Italijos, Slovėnijos. Projektas plėtoja mintį, kad dorybės neugdomos jėga ar formaliais deklaratyviais metodais, nors jie ir būtų plačiai paplitę.

Skaityti daugiau: Direktoriaus laiškas

Laisvės gynėjų diena

sausio13 10nepaimsi nepakelsi neparodysi
nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi
ne valiavimuos ne šūkiuose ne odėse
mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi

Just. Marcinkevičius

Laisvės gynėjų dieną mūsų mokyklos bendruomenė žvakių liepsnomis liudijo, kad nepamiršo 1991 m. sausio 13-osios įvykių, kad yra vieninga ir pasiryžusi ginti iškovotą laisvę.

Skaityti daugiau: Laisvės gynėjų diena

Respublikinė konferencija „Aš mokau inovatyviai!“

konf2Sausio 5 d. respublikinio projekto „Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka“ (ŠMA) konferencijoje „Aš mokau inovatyviai!“ mūsų mokyklos mokytojos Evelina Bujanauskienė, Loreta Stankevičienė, Irma Telšinskaitė, Renata Urbonavičienė, Vinanta Gulbinienė, Jolita Jankauskienė skaitė pranešimus apie inovatyvų mokymą(si), dalinosi išbandytais technologijų, pedagogikos ir XXI amžiaus kompetencijų ugdymo derinimo pavyzdžiais.

Konferencijoje dalyvavo ŠMAK nuotoliniuose mokymuose dalyvaujančių mokyklų komandos (mokytojai, mokyklų vadovai, projektą mokykloje kuruojantys koordinatoriai) iš Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių.

Skaityti daugiau: Respublikinė konferencija „Aš mokau inovatyviai!“

Koncertas „Kalėdų stebuklas“

Jis ateina tyliai, ramiai, kvepiantis šventėmis ir šalčiu...

Gruodžio 21 d. mokykloje vyko koncertas „Kalėdų stebuklas“, skirtas mokyklos bendruomenės nariams. Daugiau renginio akimirkų>>

koncertas1koncertas2koncertas3

Advento popietė „Kelyje link prakartėlės“

Gruodžio 19 d. mokykloje vyko Advento popietė „Kelyje link prakartėlės“. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, šv. Mišias koncelebravo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas ir mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich. Po šv. Mišių aktų salėje vyko meninė programa, kurios metu pedagogus su artėjančiomis šventėmis pasveikino mokyklos direktorius Paulius Martinaitis ir šios popietės svečias Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

popiete1popiete2popiete3

Kelionė pas Senelį Šaltį

irma1„Labai patiko“, „džiaugiuosi, kad važiavau“, „pavargau, bet patiko“, – vienas per kitą kalbėjo namo grįžtantys vaikai. O pailsėję tėveliams, vėliau ir mokytojams bei bendraklasiams pasakojo apie kelionę pas Senelį Šaltį...

Kelionė į Senelio Šalčio rezidenciją prasidėjo labai ankstų gruodžio 16 d. rytą. Teko ilgai važiuoti iki Lenkijos – Baltarusijos pasienio, kantriai laukti eilutėje prie pasų kontrolės punkto, o vėliau pabuvoti ne vienoje lankytinoje vietoje, kad pagaliau patektų pas Senį Šaltį.

Skaityti daugiau: Kelionė pas Senelį Šaltį

Olweus PPP

Ugdymas karjerai

Informacinių technologijų centras

Visos teisės saugomos 2017  Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla