Katalikiškų mokyklų diena Šiluvoje

„Esame susirinkę Šiluvoje, ypatingoje vietoje – bažnyčioje po atviru dangumi. Čia visa gyva: pučia, juda, banguoja…. Tai Viešpaties mums duoti namai, kur miela ir gerabūti, nes tai Jo paties duota. Visi esame pašaukti į gyvenimą, kad patirtume tą Dvasios vėją ir susitiktume vienas kitą ir Kūrėją“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, vėjuotą rugsėjo 10-ąją Šiluvoje džiugiai sveikindamas gyvą ir jauną piligrimų aikštę. Joje, be kitų piligrimų, buvo ir katalikiškų mokyklų bendruomenės – vadovai, mokytojai, moksleiviai – iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir kt., savo šypsenomis padovanojusios atlaidams jaunystės gaivą.
„Tegul džiaugsmas, paguoda ir įkvėpimas apgaubia mūsų visų širdis“, – linkėjo arkivyskupas Kęstutis, pradėdamas iškilmingą Eucharistiją Šiluvos aikštėje, kurią kvietė aukoti už visus jaunus žmones, kad jie pažintų Kristų.
Nuotraukos: Linos Urbonienės.