Komisijos ir darbo grupės

Darbo taryba
Darbo tarybos sudėtis:

 1. Vinanta Gulbinienė, pirmininkė
 2. Daiva Kikienė
 3. Jūratė Ligeikienė
 4. Sergej Kozlov
 5. Virginija Mikutavičiūtė

Darbo tarybos darbo reglamentas >>
______________________________________________________________

Vaiko gerovės komisija
Dalia Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja – VGK pirmininkė
Telefonas: 8 (37) 311088
El. paštas: pavaduotoja.urbsiovm@gmail.com

VGK nariai:

 1. Egidija Stankuvienė, socialinė pedagogė – narė;
 2. Elena Jakelaitienė, logopedė – narė;
 3. Diana Zenkuvienė, psichologė – narė;
 4. Violeta Mickevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė;
 5. Vilma Valaitienė, kūno kultūros mokytoja – narė.

Įsakymas dėl VGK komisijos sudarymo>>
Daugiau apie vaiko gerovės komisija >>
______________________________________________________________

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 • Rima Špakauskaitė-Kučinskienė – komisijos pirmininkė;
 • Giedrė Rainienė – sekretorė;
 • Ala Kakoškina – narė;
 • Rasa Krivickienė – narė;
 • Renata Urbonavičienė – narė;
 • Skaistė Jakienė – narė;
 • Asta Paliokaitė – švietimo skyriaus vyr. specialistė, narė.

______________________________________________________________

Etikos komisija

 • Jūratė Ligeikienė – komisijos pirmininkė;
 • Ilmera Drąsutytė – sekretorė;
 • Rasa Krivickienė – narė;
 • Toma Paužienė – narė;
 • Jolanta Jočienė – narė.