Komisijos ir darbo grupės

2023-2024 m.m. metodinių grupių pirmininkai:

 • Pradinio ugdymo – Lina Elena Gustaitienė;
 • Užsienio kalbų – Ala Kakoškina;
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų – Irma Telšinskaitė;
 • Tiksliųjų mokslų ir gamtos mokslų – Evelina Bujanauskienė;
 • Klasių vadovų – Ingrida Urbutienė;
 • Menų, technologijų, dorinio ugdymo ir fizinio ugdymo – Algimantas Balčius.

______________________________________________________________

Vaiko gerovės komisija
Dalia Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja – VGK pirmininkė
Telefonas: 8 (37) 311088
El. paštas: pavaduotoja.urbsiovm@gmail.com

VGK nariai:

 1. Elena Jakelaitienė, logopedė – sekretorė;
 2. Egidija Stankuvienė, socialinė pedagogė – narė;
 3. Erika Drulytė-Gineikienė, psichologė – narė;
 4. Rima Tamaliūnienė, visuoemenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;
 5. Violeta Mickevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė.

VGK sudarymo tvarkos aprašas >>
Daugiau apie vaiko gerovės komisija >>

______________________________________________________________

Darbo taryba
Darbo tarybos sudėtis:

 1. Algimantas Balčius, pirmininkas
 2. Sergej Kozlov
 3. Virginija Mikutavičiūtė

Darbo tarybos darbo reglamentas >>
______________________________________________________________

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 • Rima Špakauskaitė-Kučinskienė – komisijos pirmininkė;
 • Violeta Rimkienė – narė;
 • Ala Kakoškina – narė;
 • Renata Urbonavičienė – narė;
 • Skaistė Jakienė – narė;
 • Ramunė Martinkienė – švietimo skyriaus vyr. specialistė, narė.

______________________________________________________________

Etikos komisija

 • Jūratė Ligeikienė – komisijos pirmininkė;
 • Ilmera Drąsutytė – sekretorė;
 • Toma Paužienė – narė.

Darbuotojų etikos kodeksas>>

______________________________________________________________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 • D. Krasauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
 • T. Paužienė – matematikos mokytoja, narė;
 • E. Bujanauskienė – informacinių technologijų mokytoja, narė;
 • I. Telšinskaitė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, narė;
 • V. Valaitienė – fizinio ugdymo mokytoja, narė;
 • R. Jazukevičienė – vokiečių kalbos mokytoja, narė.

2021-2022 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas>>