Komisijos ir darbo grupės

2023-2024 m.m. metodinių grupių pirmininkai:

 • Pradinio ugdymo – Edita Krajevienė;
 • Užsienio kalbų – Ala Kakoškina;
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų – Irma Telšinskaitė;
 • Tiksliųjų mokslų ir gamtos mokslų – Evelina Bujanauskienė;
 • Klasių vadovų – Ingrida Urbutienė;
 • Menų, technologijų, dorinio ugdymo ir fizinio ugdymo – Algimantas Balčius.

______________________________________________________________

Vaiko gerovės komisija
Dalia Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja – VGK pirmininkė
Telefonas: 8 (37) 311088
El. paštas: pavaduotoja.urbsiovm@gmail.com

VGK nariai:

 1. Elena Jakelaitienė, logopedė – sekretorė;
 2. Egidija Stankuvienė, socialinė pedagogė – narė;
 3. Erika Drulytė-Gineikienė, psichologė – narė;
 4. Rima Tamaliūnienė, visuoemenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;
 5. Violeta Mickevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė.

VGK sudarymo tvarkos aprašas >>
Daugiau apie vaiko gerovės komisija >>

______________________________________________________________

Darbo taryba
Darbo tarybos sudėtis:

 1. Algimantas Balčius, pirmininkas
 2. Sergej Kozlov
 3. Virginija Mikutavičiūtė

Darbo tarybos darbo reglamentas >>
______________________________________________________________

2023-2025 m. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

1 Rima Špakauskaitė-Kučinskienė Mokyklos direktorė Komisijos pirmininkė
2 Raimonda Jančauskienė Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė
3 Violeta Rimkienė Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Sekretorė
4 Ala Kakoškina Rusų kalbos mokytoja metodininkė Narė
5 Larisa Kolėdienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Narė
6 Renata Urbonavičienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
7 Skaistė Jakienė Biologijos mokytoja metodininkė Narė

______________________________________________________________

Etikos komisija

 • Jūratė Ligeikienė, anglų kalbos mokytoja, pirmininkė.
 • Ilmera Drąsutytė, lietuvių kalbos mokytoja, narė, komisijos sekretorė;
 • Egidija Stankuvienė, socialinė pedagogė, narė.

Darbuotojų etikos kodeksas>>

______________________________________________________________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 • Dalia Krasauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;
 • Evelina Bujanauskienė – informacinių technologijų mokytoja, narė;
 • Irma Telšinskaitė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, narė;
 • Vilma Valaitienė – fizinio ugdymo mokytoja, narė.

2021-2022 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas>>