Komisijos ir darbo grupės

Darbo taryba
Darbo tarybos sudėtis:

 1. Vinanta Gulbinienė, pirmininkė
 2. Jurgita Valentukonienė, pirmininkės pavaduotoja , sekretorius
 3. Daiva Kikienė
 4. Jūratė Ligeikienė
 5. Sergej Kozlov

Darbo tarybos darbo reglamentas >>
______________________________________________________________

Vaiko gerovės komisija
Vilma Valaitienė – VGK pirmininkė
Telefonas: 8 (614) 89418
El. paštas: vilmaval@gmail.com

VGK nariai:

 1. Egidija Stankuvienė, socialinė pedagogė – pavaduotoja;
 2. Ina Puidokienė, mokytoja – sekretorė;
 3. Irma Telšinskaitė, bendruomenės ir kultūrosskyriaus vedėja – narė;
 4. Mindaugas Norkevičius, daugiakalbystės skyriaus vedėjas – narys;
 5. Loreta Stankevičienė, IT plėtotės skyriaus vedėja – narė;
 6. Elena Jakelaitienė, logopedė – narė;
 7. Erika Driulytė-Gineikienė, psichologė – narė;
 8. Violeta Mickevičienė, pradinio ugdymo mokytoja – narė.

Daugiau apie vaiko gerovės komisija >>

______________________________________________________________

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

 • Dalia Krasauskienė – komisijos pirmininkė;
 • Giedrė Rainienė – sekretorė;
 • Ala Kakoškina – narė;
 • Zita Urbonavičienė – narė;
 • Renata Urbonavičienė – narė;
 • Skaistė Jakienė – narė;
 • Asta Paliokaitė – švietimo skyriaus vyr. specialistė, narė.

______________________________________________________________

Etikos komisija

 • Jūratė Ligeikienė – komisijos pirmininkė;
 • Ilmera Drąsutytė – sekretorė;
 • Rasa Krivickienė – narė;
 • Toma Paužienė – narė;
 • Jolanta Jočienė – narė.

______________________________________________________________

2019 metų veiklos plano rengimo darbo grupė

______________________________________________________________

2019 metų strateginio plano rengimo darbo grupė