Kontekstinis ugdymas: gaisrų Australijoje vertinimas pamokose

Mokyklos 7a ir 7c klasių mokiniai su geografijos mokytoju Mindaugu Norkevičiumi per pamokas rengė projektinius darbus – Gaisrai Australijoje: priežastys ir pasekmės.
Mokiniai suvokdami situacijos grėsmę Australijoje įvertino gaisrų padėtį remiantis priežasties ir pasekmės mąstymo žemėlapiais.
Mokiniai per geografijos pamokas dirba temomis, kurios integraliai apjungia visą ugdymo(si) procesą. Kontekstinis ugdymas taip pat yra apie tai, kad visuomet turime reaguoti į šių dienų aktualijas, kokie nutikimai vyksta pasaulyje. Todėl šių dviejų savaičių temos siejosi apie padėtį Australijoje, klimato kaitą, globalias ekologines grėsmes ir rizikas.
Mokinių darbai eksponuojami antrame mokyklos aukšte.