Korupcijos prevencija

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS>>

ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMO>>

Korupcijos prevencijos komisija

Pirmininkas – Mindaugas Norkevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, el. paštas  daugiakalbyste.urbsiovm@gmail.com

Nariai:

  •  Evelina Bujanauskienė (informacinių technologijų mokytoja)
  • Sergej Kozlov (rusų kalbos mokytojas)
  • Aistė Kavaliauskaitė (pradinių klasių mokytoja)
  • Loreta Urbonavičienė (pradinių klasių mokytoja)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA >>

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS >>

DOVANŲ GAVIMO, REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS>>

Korupcijos prevencijos pranešimas

Galite pateikti informaciją apie Kauno Juozo Urbšio progimnazijos  darbuotojų neteisėtus veiksmus: korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių; taip pat galite parašyti ir apie taisytinas mokyklos teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

Pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas, jūsų nuomone, svarbias aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.

Jūsų pranešimą išnagrinės mokyklos Korupcijos prevencijos komisija ir priims sprendimą dėl informacijos panaudojimo. Korupcijos prevencijos komisija užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenys, nenurodę savo kontaktinių duomenų, apie pranešimo tyrimo rezultatus nebus informuojami.

Apie įtariamus korupcijos atvejus  galite pranešti: