Krašto apsaugos diena

Spalio 13 d. Kauno J.Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 7d klasės mokiniai su auklėtoja V.Gulbiniene dieną praleido dr. J.Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje. Renginio tikslas – ne tik supažindinti su Lietuvos kariuomene, karo medicinos tarnyba bei jos veikla, bet ir pilietiškai ugdyti mokinius, skatinti gebėjimus saugoti savo sveikatą.  Karo medicinos tarnybos darbuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai septintokams sudarė galimybę susipažinti su Lietuvos kariuomene, karo medicinos tarnyba.

Mokiniai išklausė paskaitą apie Lietuvos kariuomenę, jos struktūrą. Dalyvavo pirmosios medicininės pagalbos mokyklėlėje – mokėsi suteikti pirmąją pagalbą. Lankėsi ekspozicijoje, kurioje susipažino kaip yra įrengta šiuolaikinė  karinė medicininė palapinė su įranga. Dalyvavo karinėse estafetėse. Lankėsi karinės technikos ir ginklų parodoje. Bendravo su karo psichologais. Išklausė informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus. Buvo supažindinti su Karo policijos veikla. Stebėjo inscenizuotą karinę operaciją, kurios metu buvo gelbėjamas sužeistas karys.  Užsiėmimų pabaigoje visi vaišinosi gradžia kareiviška koše.