Kūrybiškas Lietuvos herbo atvaizdavimas

🇱🇹 Mokyklos 1-2 klasių mokiniai su dailės mokytoja Jovita Varkulevičiene kūrybiškai pažvelgė į Lietuvos herbą Vytį.
🇱🇹 Mokiniai plastilino technika sukūrė improvizuotas Vyčio skulptūrėles.