Kūrybiškas rusų kalbos mokymas(is): mokiniai dalinasi patirtimi

8c klasės mokiniai su rusų kalbos mokytoju Sergej Kozlov išradingai atliko užduotis įtraukdami savo mažiuosius brolius ir seseris. Taip aštuntokai pasidalino savo kalbos žinios ir pamokė ištarti žodžius rusų kalbos dar nesimokiusius savo brolius ir seses.