Kūrybiškumą skatinančios veiklos mokykloje

Pradinio ugdymo mokinių lėlių teatro „Ožkytės Onytės“ būrelyje moksleiviai, paskatinti mokytojos Rasos Krivickienės, plačiau susipažino su tautosaka, jos lobiais. Mokiniai išmoko lietuvių liaudies dainų, žaidimų, mįslių. Mokėsi vaizduoti aplinkos objektus, kurti kaukes, įvairių rūšių lėles, dekoracijas. Kūrybinės užduotys atitiko mokinių emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį, buvo susietos su kitų mokomųjų dalykų medžiaga. Kūrybinės vaidybos užduotys buvo papildomos aktyviais žaidimais, kurie tampo svarbiais atsipalaidavimo, psichologinės iškrovos momentais. Mokiniai visus metus linksmai ir išradingai leido laiką būrelyje, linkime ir toliau likti tokiais kūrybiškais.