Kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje apie vertybinį ugdymą

Kviečiame dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vertybinis ugdymas XXI amžiuje: naujos kryptys, perspektyvos ir pokyčiai“. Konferencija vyks 2024-06-25 (antradienį), 11:00 val., VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas). 

Konferencija skirta pedagogų, profesinės veiklos patirties, pokyčių ir perspektyvų Lietuvoje mokslinei ir praktinei analizei bei tarpdisciplininių tyrimų sklaidai šiuolaikinės visuomenės iššūkių kontekste. Konferencija suteiks galimybę švietimo specialistams, tyrėjams ir praktikams pasidalinti savo teoriniais atradimais, tyrimų rezultatais ir geriausia praktika.

Konferencijos temos apima vertybinį ugdymą ir mokinių ūgtį, siekiant sustiprinti vertybių pagrindą ir kompetencijas, atskleisti diskusijas apie šioje srityje ugdymo patirtį, kaitą ir tendencijų aktualumą. Nauji iššūkiai ugdymo procese reikalauja nuolatinio mokymosi visą gyvenimą, lyderystės ir kompetencijų tobulinimo poreikio. Ypatingai svarbu analizuoti vertybėmis grįsto ugdymo išraišką ir veiksnius, skatinančius šį procesą. Sparčiai kintančioje visuomenėje būtina aptarti vertybinio ugdymo(si) tendencijas, leidžiančias kurti tarpdisciplininiu mokymo ir mokymosi organizavimo pagrindu paremtą ugdymo procesą, skatinti visų dalyvių bendradarbiavimą, diegti ugdymo turinį ir kurti aplinką, palankią universalaus mokymosi dizainui.

Vertybėmis grįstas ugdymas siekia sumažinti emocines, informacines ir socialines kliūtis, užtikrinant kiekvieno vaiko kokybišką švietimą bendru mokymusi su bendraamžiais jų švietimo įstaigoje ir teikiant jam reikalingą pagalbą, atitinkančią jo individualius ugdymosi poreikius. Siekiant užtikrinti kiekvienam besimokančiajam kokybišką švietimą, svarbu analizuoti, kokių kompetencijų reikia mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams šiuolaikiniame ugdyme, bendradarbiaujant ir teikiant individualizuotą pagalbą, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės ir prasmingo dalyvavimo ugdymosi procese.

Dalyvių registracija į konferenciją vyksta iki 2024-06-19. Registracijos forma dalyviams>>

Pranešėjų registracija vyksta iki 2024-06-13. Pranešimų trukmė – iki 20 min. Pranešėjams bus išduotos pažymos. Registracijos forma panešėjams>>

Konferencija vyks lietuvių kalba. 

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Informacija teikiama: dr. Mindaugas Norkevičius (el. paštu – mindaugas.norkevicius@vdu.lt).

Konferenciją organizuoja: Kauno Juozo Urbšio progimnazija.

Konferencijos partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno arkivyskupija.