Informacija dėl Mokslo ir žinių šventės

Mokslo ir žinių šventė

Rugsėjo 1 d.

  • 10 val. šv. Mišios Gerojo Ganytojo bažnyčioje.  Klasės bendruomenę atstovauja iki 5 asmenų. Vykstame savarankiškai.
  • 11.30 val. minėjimas mokyklos stadione.
    • Kiekviena klasė stovi jai skirtame stadiono tako plote (12 m – vienai klasei).
    • Auklėtojai mokinių laukia stadione klasei skirtoje vietoje, laikydami rankoje balioną su pažymėta klase.
  • Šventei pasibaigus kiekviena klasė kviečiama eiti į pirmą pamoką 5 min atstumu. 1-4 kl. eina į pradinukų korpusą, 5-8 kl. eina į mokyklą pro centrinį įėjimą.
  • Pirma pamoka su auklėtoju vyksta klasėms paskirtuose kabinetuose:

5a – 207, 5b – 203, 5c – 204, 5d – 205,

6a – 401, 6b – 402,

7a – 410, 7b – 404, 7c – 408,

8a – 308, 8b – 306, 8c – 307.

  • Tėveliai, palydėję iki mokyklos durų, vaikų laukia mokyklos kieme.

Visose šventės dalyse visiems privaloma veido apsauga.