Lankymosi mokykloje tvarka

  • Pašaliniai asmenys atėję į mokyklą turi užsiregistruoti pas budėtoją.
  • Mokinių tėvai ar globėjai į mokytojus gali kreiptis tėvų dienų, tėvų susirinkimų metu arba iš anksto suderinę susitikimo laiką.
  • Mokyklos administracija priima lankytojus, suderinus susitikimo laiką su raštinės darbuotoju.

Dokumentų priėmimas:

  1. Prašymai pildomi ir dokumentai priimami direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete arba raštinėje (kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.), pirmame aukšte.