Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalis Šiluvoje

Mokyklos 4b, 6a/b, 7a/b klasių mokiniai su mokytojais Inga Rukaite, Egidijumi Randžiu, Skaiste Jakiene, Algimantu Balčiumi, Toma Paužiene, Elena-Lina Gustaitiene, Jurga Daubariene ir mokyklos direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė dalyvavo Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalyje Šiluvoje.
Festivalio tema „Būkite drąsūs sekti Jėzumi“. Šventė prasidėjo 5 -12 klasių mokinių žygiu iš Roglaičių kaimo į Šiluvą. Festivalio dalyviai dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose, kurioms vadovavo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Mokiniai bendrystę šventė valgydami kartu savo atsivežtus pietus ir po jų dalyvaudami pagal amžiaus grupes paruoštuose užsiėmimuose. Šventės uždarymo metu mokiniai šoko bendrystės šokį ir draugystės ženklan tarpusavyje keitėsi atsivežtais, savo mokyklos paruoštais, prisiminimo pieštukais.