Lytiškumo ugdymas

Lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai integruojamąją programą mokykla įgyvendina ne tik integruodama į dalykų pamokas, bet ir pasikviesdama lektorius.
8b ir 8d klasių mokiniams vyko projekto „Pažink save“ veiklos. Mokykloje lankėsi lektoriai – studentai medikai ir psichologai iš Kauno arkivyskupijos Šeimos centro.
Užsiėmimo metu lektoriai veikė pagal principą jaunimas-jaunimui, aktyviai įtraukdami mokinius į veiklas, naudojo grupinio darbo metodus, žaidimus, pokalbius, vaizdinę medžiagą.
Užsiėmimo metu buvo nagrinėtos įvairios temos: savivertė ir vertybės, patyčios, santykiai šeimoje, draugystė, gyvybė.
Veiklos metu mokiniai galėjo betarpiškai klausti, domėtis, jaustis saugus, išreikšti savo nuomonę,
Renginį organizavo biologijos mokytoja Skaistė Jakienė.