Malda už mamas ir močiutes

Mokyklos mokiniai kartu su tikybos mokytoju Virginiju Štilpa ir kapelionu Stasiu Blinstrubiu meldėsi už mamas ir močiutes.

Malda vyko progimnazijos koplyčioje. Mokiniai negailėjo gražių žodžių dėkodami Dievo Motinai Marijai už savo mamas ir močiutes.