Metodinė valanda „Kauno Juozo Urbšio progimnazijos patirtis rengiantis įtraukčiai švietime“

Mokyklos atstovai dalyvavo Kauno švietimo inovacijų organizuotame renginyje – metodinėje valandoje „Kauno Juozo Urbšio progimnazijos patirtis rengiantis įtraukčiai švietime“, kur dalinosi savo patirtimi ir įžvalgomis.

  • Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymo ir mokytijas dr. Mindaugas Norkevičius pristatė mokinių ugdymo galimybes mokykloje siekiant atskleisti kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.
  • Lietuvių kalbos mokytoja Irma Telšinskaitė aptarė kaip nugalėti mokymosi iššūkius įtraukiojo ugdymo kontekste.
  • Etikos mokytoja Diana Zenkovienė analizavo įtraukiojo ugdymo galimybės formuojant vertybines nuostatas.
  • Dailės mokytoja dr. Jovita Varkulevičienė pristatė meno terapijos poveikį specialiųjų poreikių mokiniams.
  • Informacinių technologijų mokytoja Evelina Bujanauskienė dalinosi patirtimi apie emocijų pažinimo svarbą klasėje.
  • Technologijų mokytojas Vitas Gulbinas vertini STEAM ugdymo strategijos įtraukiant visus klasės mokinius, remiantis integruotu technologijų mokymu.