Mokėjimas reflektuoti: žinių, gebėjimų ir supratimo sintezė geografijos pamokose

7a ir 7c klasių mokiniai su geografijos mokytoju Mindaugu Norkevičiumi temas apie Afrikos žemyną įtvirtino reflektuodami įgytas žinias per mąstymo žemėlapių atlimimą.
Mąstymo žemėlapių naudojimas geografijos pamokose tai vaizdinis ugdymo(si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam mokiniui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą bei generuoti idėjas. Taip nuosekliau įsisavinant gamtinių ir visuomeninių objektų susietumą ir skirtumus pasaulyje.
Žemėlapio tipą mokiniai renkasi pagal tai, kokio mąstymo proceso ugdomojoje veikloje reikia: atpažinti, apibūdinti, palyginti, grupuoti, sudaryti seką, ieškoti analogijų, išskaidyti visumą į dalis, rasti priežasčių ir pasekmių ryšius.