Mokiniai aptarė Laisvės gynėjų dienos reikšmė Lietuvos istorijije

🇱🇹 5a klasės mokiniai su istorijos mokytoju Mindaugu Norkevičiumi per pamokas aptarė kuo Laisvės gynėjų diena yra svarbi Lietuvai ir kiekvienam piliečiui.
🇱🇹 Mokinių namų darbo užduotis buvo išgirsti gyvus pasakojimus apie Sausios 13-osios įvykius.
🇱🇹 5a klasės mokinė Ema Žukauskaitė aplankė Rimanto Juknevičiaus vieno iš Sausio 13-osios įvykių aukų, žuvusio sausio 13 d. naktį, ginusio Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę, kapą.
📝 Per pamoką mokiniai sužinojo, kad:
  • 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.
  • Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė.
  • Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.
PENKTOKŲ MINTYS
1991 m. sausį tūkstančiai žmonių, atsiliepę į Tautos atstovybės – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kvietimą, atėjo ginti atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Šiais išskirtinės pandemijos metais mokiniai negalėjo dalyvauti pilietinėse akcijose mokykloje. Tačiau penktokai išsakė mintis, kurios svarbios Laisvės gynėjų dienos 30-osioms metinėms.