Mokiniai kūrė eiliuotus tekstus

Prieš atostogas, paskutinę lietuvių kalbos pamoką 5b klasės mokiniai sužinojo, kas yra akrostichas, ir patys bandė kurti eiliuotus tekstus, kurių pirmosios eilučių raidės sudarytų žodžius VELYKOS ar MARGUTIS.
Kviečiame paskaityti keletą 5b klasės mokinių kūrybos velykinių akrostichų.
Kas yra akrostichas? Akrostichas – (gr. akros – kraštutinis + stichos- eilutė) – lit. eiliuoto kūrinio eilučių pirmosios raidės, kurios, skaitant iš viršaus į apačią, sudaro žodį ar posakį, dažnai – rašytojo ar poeto vardą ir pavardę. pvz., Martyno Mažvydo vardas ir pavardė įrašyti jo katekizmo eiliuotoje prakalboje (3-19 eilutė).
Pamokas organizavo lietuvių kalbos mokytoja Irma Telšinskaitė.