Mokinių ir mokytojų dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „IDUKM rytų ir vidurio Europoje“

Gegužės 9 – 10 dienomis Kauno Simono Daukanto progimnazijoje vyko iniciatyvos „Mokyklos-ateities partneriai“ ir Vilniaus Goethe‘s instituto tarptautinė konferencija, kurioje dalyviai diskutavo apie integruoto užsienio kalbos ir dalyko mokymą Rytų ir Vidurio Europos švietimo sistemose, apie šio mokymo privalumus ir iškylančius sunkumus, stebėjo dvi atviras integruotas pamokas bei dalyvavo įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose.
Į šią konferenciją buvo pakviesta ir mokyklos mokinių ir mokytojų komanda. Biologijos mokytoja Elona Petrošienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė vedė 8c klasės mokiniams atvirą integruotą vokiečių kalbos ir biologijos pamoką.
Prieš atvirą pamoką mokytojos konferencijos dalyviams pristatė Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje pagrindinėje mokykloje integruoto vokiečių kalbos ir biologijos mokymo(-si) modelį ir per du metus pasiektus rezultatus. Po atviros pamokos vyko mokytojų ir konferencijos dalyvių diskusija apie pamokos struktūrą, tikslus, uždavinius, pasiruošimą.
Vėliau vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė su kolege iš Kauno Jono Jablonskio gimnazijos Lina Šapkauskiene konferencijos dalyviams pristatė nešiojamą laboratoriją EcoLabBox – rinkinį orui, dirvožemiui ir vandeniui tirti.