Mokinių įsivertinimo svarba

1b klasės mokiniai su mokytoja Aiste Kavaliauskaite didelį dėmesį pamokų metu skiria refleksijoms ir įsivertinimui.
Mokinio įsivertinimas – paties priimtas sprendimas apie savo daromą pažangą ir pasiekimus, siekiant išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses.

Įsivertinimas skatina mokinio savivertę ir motyvaciją. Todėl tai mokykloje atliekama jau nuo pirmosios klasės.