Mokinių linkėjimai lietuviškai, angliškai ir vokiškai „Keliaujančioje“ užrašinėje

Mokyklos mokiniams į rankas pateko „keliaujanti“ užrašinė. Tai 9 metų berniuko Tony iš Prancūzijos pradėta pildyti užrašinė. Ji jau beveik visus metus keliauja po įvairias šalis, kurių gyventojai prisistato ir pristato savo šalį. Užrašinė pabuvojo Anglijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Amerikoje, Kroatijoje. Savo įrašus paliko 12-14 metų vaikai, suaugę ir kelios šeimos.
Pirmiausia mokiniai dirbo grupėse: perskaitė žinutes angliškai, prancūziškai, vokiškai ir pristatė informaciją vieni kitiems. Tuomet jie lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis paliko įrašus užrašinėje, prisistatydami, pristatydami savo mokyklą ir savo šalį.
Galime tik įsivaizduoti, kaip apsidžiaugs Tony, kai užrašinė, apkeliavusi ne vieną pasaulio šalį, grįš atgal. Mokiniai tobulino ne tik kalbinius supratimo ir rašymo įgūdžius, bet ir tarpkultūrinę kompetenciją bei suteikė džiaugsmo vienam berniukui iš Prancūzijos.
Veiklą organizavo vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė.