Priėmimo į mokyklą dokumentai


PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA

Priėmimas į Kauno Juozo Urbšio progimnaziją, kaip ir į visas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, vyks 2024 m. kovo mėn. 15 d. Prašymus dėl priėmimo 2024–2025 m. m. į visas klases bus galima teikti nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt

Pastaba. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba https://imokykla.kaunas.lt , arba mokykloje),
  • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija,
  • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) iki rugsėjo 15 d.
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto 4 kl. išsilavinimo pažymėjimą (originalą)
  • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I d. – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Prašymai priimti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programos I d. priimami (pildomi) direktoriaus pavaduotojos ugdymui  119 kabinete, nuo 9-12 val. arba raštinėje (kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.).

Į Jums iškilusius klausimus atsakysime telefonu +370 614 88591 arba  (8 -37) 311088,  el. paštu  j.daubariene.urbsiovm@gmail.com

Laukiame Jūsų mokykloje. Mūsų adresas: Partizanų g. 68.

Prašymą galite užpildyti ir atsiųsti el. paštu  j.daubariene.urbsiovm@gmail.com

Atnešę visus dokumentus, galėsite pasirašyti ir prašymą.


Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus informacija


Priimant į mokyklas 2024–2025 m.m. prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Iš jų pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į mokyklą.

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai. Po gegužės 31 d. prašymai – tik pasirinktai mokyklai.

Jeigu asmuo pateikė prašymus į kelias mokyklas ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal pirmenybę, ar pagal priskyrimą), kiti pateikti prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į klases ir grupes paskirstomi tolygiai. Taip pat komplektuojant klases ir grupes atsižvelgiama į tolygų mokinių paskirstymą pagal lytį klasėje.


Kauno Juozo Urbšio progimnazijos aptarnaujama teritorija pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programos I d.

Gatvė Į teritoriją įeinantys adresai
Alaušo g. 3, 5, 5A, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16
Dubingių g. 1A, 1B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 21, 21A, 22, 23, 25, 26A, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Kovo 11-osios g. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112A, 112B, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128A, 130, 130A, 130P
Partizanų g. 33, 39, 45, 47, 47A, 49, 49B, 53, 55, 55A, 55B, 57, 58, 58A, 61, 61A, 62, 66, 68, 70, 72, 72A, 74, 76, 76A, 76B, 78, 78A
Pramonės pr. 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103
Sartų g. 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 42
Savanorių pr. 350, 352, 352A, 360, 362, 366, 370, 372, 376, 380, 382, 390, 392, 394, 396, 396A, 402, 402A, 404
V. Krėvės pr. 51, 53, 53A, 53B, 55, 55A, 57, 57A, 57B, 59, 61, 61A, 63, 65, 67, 69, 69A, 69B, 71, 75, 77, 79, 87A

Laisvų vietų skaičius mokytis 2023-2024 m. m.

Klasė 1 2 3 4 5 6 7 8
Mokinių sk. 12 5 5 0 5 2 5 5