Mokinių priėmimo sąlygos

Tai mokykla, kurios Jūs ieškote, nes savo vaikui ieškote geriausios


Mokyklos savitumas: 

 • DAUGIAKALBYSTĖ
 • KRYPTINGAS MENINIS UGDYMAS
 • BENDRYSTĖS PEDAGOGIKA
 • MĄSTYMO LAVINIMAS
 • GABIŲJŲ MOKINIŲ UGDYMAS
 • VERTYBINIS UGDYMAS
 • NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
 • MOKYKLOS ŠVENTĖS IR TRADICIJOS
 • SAUGI APLINKA

Daugiau apie mokyklos savitumą >> 


PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA

Priėmimas į Kauno Juozo Urbšio katalikišką pagrindinę mokyklą, kaip ir visas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, pradedamas 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val. Prašymus dėl priėmimo 2019–2020 m. m. į visas klases bus galima teikti nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt

Pastaba. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pateikiami dokumentai

 1. Prašymas
 2. Išsilavinimą liudijantis dokumentas (pažymėjimas)
 3. Medicininė pažyma (iki rugsėjo 15 d.)

Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus informacija


Priimant į mokyklas 2019–2020 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.


Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokyklos aptarnaujama teritorija pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Gatvė Į teritoriją įeinantys adresai
Alaušo g. 3, 5, 5A, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16
Dubingių g. 1A, 1B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 21, 21A, 22, 23, 25, 26A, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Kovo 11-osios g. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112A, 112B, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128A, 130, 130A, 130P
Partizanų g. 33, 39, 45, 47, 47A, 49, 49B, 53, 55, 55A, 55B, 57, 58, 58A, 61, 61A, 62, 66, 68, 70, 72, 72A, 74, 76, 76A, 76B, 78, 78A
Pramonės pr. 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103
Sartų g. 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 42
Savanorių pr. 350, 352, 352A, 360, 362, 366, 370, 372, 376, 380, 382, 390, 392, 394, 396, 396A, 402, 402A, 404
V. Krėvės pr. 51, 53, 53A, 53B, 55, 55A, 57, 57A, 57B, 59, 61, 61A, 63, 65, 67, 69, 69A, 69B, 71, 75, 77, 79, 87A

 


Prašymai priimti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas priimami (pildomi) direktoriaus pavaduotojos ugdymui  105 kabinete, nuo 7.30-16 val. arba raštinėje (kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.).

Į Jums iškilusius klausimus atsakysime telefonu +370 614 88591 arba  (8 37) 311088,  el. paštu  j.daubariene.urbsiovm@gmail.com

Laukiame Jūsų mokykloje. Mūsų adresas: Partizanų g. 68.

Reikalingi dokumentai:

 • Išsilavinimo pažymėjimas,
 • Vaiko sveikatos pažymėjimas,
 • Gimimo liudijimo kopija,
 • 1 nuotrauka.

Mokinys tęsti mokslą 2-oje ir vyresnėse klasėse priimamas pateikus visus aukščiau minėtus dokumentus ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Prašymą galite užpildyti ir atsiųsti el. paštu  j.daubariene.urbsiovm@gmail.com . Atnešę visus dokumentus, galėsite pasirašyti ir prašymą.