Mokinių priėmimo sąlygos

Tai mokykla, kurios Jūs ieškote, nes savo vaikui ieškote geriausios

Mokyklos savitumas: 

 • DAUGIAKALBYSTĖ
 • KRYPTINGAS MENINIS UGDYMAS
 • BENDRYSTĖS PEDAGOGIKA
 • MĄSTYMO LAVINIMAS
 • GABIŲJŲ MOKINIŲ UGDYMAS
 • VERTYBINIS UGDYMAS
 • NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
 • MOKYKLOS ŠVENTĖS IR TRADICIJOS
 • SAUGI APLINKA

Daugiau apie mokyklos savitumą >> 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA


Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus informacija


Planuojama, kad klasių komplektų skaičių, prašymų dėl priėmimo mokytis 2019-2020 m. m. pateikimo datą ir laiką Savivaldybės taryba svarstys 2019 m. vasario 26 d. posėdyje.

Priimant į mokyklas 2019–2020 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.


Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokyklos aptarnaujama teritorija pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

Gatvė Į teritoriją įeinantys adresai
Alaušo g. 3, 5, 5A, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16
Dubingių g. 1A, 1B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 21, 21A, 22, 23, 25, 26A, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Kovo 11-osios g. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 112A, 112B, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128A, 130, 130A, 130P
Partizanų g. 33, 39, 45, 47, 47A, 49, 49B, 53, 55, 55A, 55B, 57, 58, 58A, 61, 61A, 62, 66, 68, 70, 72, 72A, 74, 76, 76A, 76B, 78, 78A
Pramonės pr. 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103
Sartų g. 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 42
Savanorių pr. 350, 352, 352A, 360, 362, 366, 370, 372, 376, 380, 382, 390, 392, 394, 396, 396A, 402, 402A, 404
V. Krėvės pr. 51, 53, 53A, 53B, 55, 55A, 57, 57A, 57B, 59, 61, 61A, 63, 65, 67, 69, 69A, 69B, 71, 75, 77, 79, 87A

 


Prašymai priimti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas priimami (pildomi) Vaiko gerovės skyriaus vedėjos kabinete arba raštinėje (kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.), pirmame aukšte 119 kab.

Į Jums iškilusius klausimus atsakysime telefonu +370 614 89418 arba  (8 37) 311088,  el. paštu v.valaitiene.urbsiovm@gmail.com

Laukiame Jūsų mokykloje. Mūsų adresas: Partizanų g. 68.

Reikalingi dokumentai:

 • Išsilavinimo pažymėjimas,
 • Vaiko sveikatos pažymėjimas,
 • Gimimo liudijimo kopija,
 • 1 nuotrauka.

Mokinys tęsti mokslą 2-oje ir vyresnėse klasėse priimamas pateikus visus aukščiau minėtus dokumentus ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Prašymą galite užpildyti ir atsiųsti el. paštu v.valaitiene.urbsiovm@gmail.com. Atnešę visus dokumentus, galėsite pasirašyti ir prašymą.

Prašymo forma. Atsisiųsti…