Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai nuolat veikianti mokinių institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokinių konferencija.
Mokinių taryba:
 • Svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus.
 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;
 • Organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus;
 • Slaptu balsavimu, balsų dauguma renka pirmininką. Balsavime privalo dalyvauti 2/3 tarybos narių. Pirmininkas organizuoja slaptus septynių kandidatų į mokyklos tarybą rinkimus, dalyvaujant nemažiau 2/3 tarybos narių;
 • Inicijuoja mokyklos laikraščio leidybą, vietinio radijo laidas ir pan.;
 • Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo.

Mokinų Tarybos naujų narių priėmimas

MT nariams keliami tokie reikalavimai :

 • Vidurkis ne mažesnis nei 7;
 • Pavyzdingas elgesys;
 • Aktyvumas;
 • Pareigingumas;
 • Atsakingumas;
 • Punktualumas;
 • Uniformos nešiojimas.

Mokinių tarybos darbo reglamentas>>

2020-2021 m.m. Mokinių tarybos narių sąrašas:

 1. Liepa Cikanavičiūtė 7a
 2. Augustė Adomikaitytė 7a
 3. Austėja Urbikaitė 7a
 4. Justas Janavičius 7a
 5. Jokūbas Radavičius 7b
 6. Eitviltė Alionytė 7c
 7. Karolina Bliūdžiūtė 7c
 8. Gabrielė Shevchenko 8a
 9. Povilas Vaičys 8a
 10. Aivaras Dulskis 8b
 11. Neda Dainauskaitė 8b
 12. Inesa Kolpakovaitė  8b

Kontaktai:

Mokinių tarybos kuratorė – Jurga Daubarienė

El. paštas: j.daubariene.urbsiovm@gmail.com