Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai nuolat veikianti mokinių institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokinių konferencija.
Mokinių taryba:
 • Svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus.
 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;
 • Organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus;
 • Slaptu balsavimu, balsų dauguma renka pirmininką. Balsavime privalo dalyvauti 2/3 tarybos narių. Pirmininkas organizuoja slaptus septynių kandidatų į mokyklos tarybą rinkimus, dalyvaujant nemažiau 2/3 tarybos narių;
 • Inicijuoja mokyklos laikraščio leidybą, vietinio radijo laidas ir pan.;
 • Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo.

Mokinų Tarybos naujų narių priėmimas

MT nariams keliami tokie reikalavimai :

 • Pavyzdingas elgesys;
 • Aktyvumas;
 • Pareigingumas;
 • Atsakingumas;
 • Punktualumas;
 • Uniformos nešiojimas.

 

2018-2019 m.m. Mokinių tarybos nariai:

 1. Karolina Bliudžiūtė 5c
 2. Povilas Vaičys 6a
 3. Gabrielė Shevchenko 6a
 4. Aivaras Dulskis 6b
 5. Dovilė Plukytė 6c
 6. Tadas Martišius 7a
 7. Mokina Jankauskaitė 7a
 8. Martyna Norkutė 7a
 9. Vilnė Perlibaitė 7a
 10. Vanesa Bašinskaitė 7b
 11. Žemyna Bačytė 7b
 12. Rugilė Ivanauskaitė 7b
 13. Paulius Janonis 7c
 14. Karolis Stankevičius 8b
 15. Simas Akucevičius 8b
 16. Benas Litvinavičius 8b
 17. Agnė Žaliauskaitė 8b
 18. Milena Steponavičiūtė 8b
 19. Paulina Davidonytė 8c
 20. Akvilė Žilinskytė 8c
 21. Meda Jokubauskaitė 8d
 22. Evelina Plančiūnaitė 9a
 23. Gabrielė Grigonytė 10a

Kontaktai:

Mokinių tarybos koordinatorė – Evelina Bujanauskienė

El. paštas: urbsysevelina@gmail.com