Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai nuolat veikianti mokinių institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokinių konferencija.
Mokinių taryba:
 • Svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus.
 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;
 • Organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus;
 • Slaptu balsavimu, balsų dauguma renka pirmininką. Balsavime privalo dalyvauti 2/3 tarybos narių. Pirmininkas organizuoja slaptus septynių kandidatų į mokyklos tarybą rinkimus, dalyvaujant nemažiau 2/3 tarybos narių;
 • Inicijuoja mokyklos laikraščio leidybą, vietinio radijo laidas ir pan.;
 • Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo.

Mokinų Tarybos naujų narių priėmimas

MT nariams keliami tokie reikalavimai :

 • Vidurkis ne mažesnis nei 7;
 • Pavyzdingas elgesys;
 • Aktyvumas;
 • Pareigingumas;
 • Atsakingumas;
 • Punktualumas;
 • Uniformos nešiojimas.

2019-2020 m.m. Mokinių tarybos narių sąrašas:

 1. Mindaugas Valiukėnas 5a
 2. Aistė Matusevičiūtė 5a
 3. Gabija Buklytė 5a
 4. Gabija Bulatova 5a
 5. Liepa Cikanavičiūtė 6a
 6. Augustė Adomikaitytė 6a
 7. Austėja Urbikaitė 6a
 8. Justas Janavičius 6a
 9. Jokūbas Radavičius 6b
 10. Eitviltė Alionytė 6c
 11. Karolina Bliūdžiūtė 6c
 12. Gabrielė Shevchenko 7a
 13. Povilas Vaičys 7a
 14. Aivaras Dulskis 7b
 15. Giedrė Senikaitė 8a
 16. Martyna Norkutė 8a
 17. Monika Jankauskaitė 8a
 18. Vilnė Perlibaitė 8a
 19. Žemyna Bačytė 8b
 20. Karolis Gelumbauskas 8b
 21. Vanesa Bašinskaitė 8b
 22. Rugilė Ivanauskaitė 8b

Kontaktai:

Mokinių tarybos kuratorė – Jurga Daubarienė

El. paštas: j.daubariene.urbsiovm@gmail.com