Mokinių taryba

Mokinių taryba – tai nuolat veikianti mokinių institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokinių konferencija.
Mokinių taryba:
 • Svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus.
 • Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;
 • Organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus;
 • Slaptu balsavimu, balsų dauguma renka pirmininką. Balsavime privalo dalyvauti 2/3 tarybos narių. Pirmininkas organizuoja slaptus septynių kandidatų į mokyklos tarybą rinkimus, dalyvaujant nemažiau 2/3 tarybos narių;
 • Inicijuoja mokyklos laikraščio leidybą, vietinio radijo laidas ir pan.;
 • Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo.

Mokinų Tarybos naujų narių priėmimas

MT nariams keliami tokie reikalavimai :

 • Vidurkis ne mažesnis nei 7;
 • Pavyzdingas elgesys;
 • Aktyvumas;
 • Pareigingumas;
 • Atsakingumas;
 • Punktualumas;
 • Uniformos nešiojimas.

Mokinių tarybos darbo reglamentas>>

2022-2023 m. m. mokinių tarybos narių sąrašas:

1. Matas Beržinskas 6a
2. Domantas Jagelevičius 6a
3. Matas Klusas 6a
4. Jokūbas Kajackas 6a
5. Milita Rudzinskaitė 6a
6. Meida Vologaitė 6a
7. Bartas Norberas Šimonis 6a
8. Gabija Baranauskaitė 7b
9. Paulina Skutonytė 7b
10. Ema Janušauskaitė 7b
11. Gustė Špiliauskaitė 7b
12. Ugnė Petrėnaitė 7b
13. Urtė Bareišytė 7c
14. Samanta Čainikovaitė 7c
15. Ugnė Marija Leščinskaitė 7c
16. Modestas Plieskis 7d
17. Jonė Plančiūnaitė 7d
18. Aistė Matusevičiūtė 8a
19. Mindaugas Valiukėnas 8a

Kontaktai:

Mokinių tarybos kuratorė – Jurga Daubarienė

El. paštas: j.daubariene.urbsiovm@gmail.com