Mokslo ir žinių šventė: Šv. mišios už bendruomenę

Šv. Mišios vyko Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas.
Mokyklos šventėje dalyvavo ir mokinius laimino kunigas Vitas Kaknevičius.