Mokslo metų baigimo šventės veiklos mokykloje

Mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvo integruotose veiklose, kurios skirtos pažymėti mokslo metų pabaigą. Kiekviena klasė dalyvavo orientacinėse varžybose, kurių metu atliko užduotis iš skirtingų mokomųjų dalykų – lietuvių kalbos, užsienio kalbų, socialinių mokslų, užsienio kabų, gamtos mokslų. Kad tinkamai atliktų užduotis mokiniai turėjo pademonstruoti ir savo geografinio orietavimosi suvokimą, nes kiekvieną punktą mokiniai turėjo pasiekti naudodamiesi kompasu. Atlikus visuose punktuose užkoduotas užduotis kiekvienos klasės mokiniai surado jiems skirtą lobį.


Mokyloje vykusios mokslo metų pabaigos šventėje buvo pasveikinti mokyklos pirmūnai, mokyklą garsinę mokiniai, pamokas mokykloje organizavę tėveliai, integruotų dalykų projekte dalyvavę mokiniai.
Sveikiname mokyklos aštuntokus ir dešimtokus, atsiėmusius pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimus!
Šiandien ta diena, kai užversite mūsų mokyklos duris, kai išeisite į pasirinkimo kelią. Mokytojai, mokyklos administracija Jums linki ir toliau sėkmingai mokytis, neprarasti žingeidumo, tikslingai panaudoti tai, ką jau mokate.
Dėkojame klasių auklėtojoms Zitai Urbonavičienei, Virginijai Mikutavičiūtei, Elonai Petrošienei, Vinantai Gulbinienei, Ingai Kelpšei.
Linkime pasidžiaugti pasiekimais, laimėjimais, įveiktomis kliūtimis, kad pabaigto etapo apžvalga būtų puiki vasaros atostogų ir ateities tikslų kūrimo pradžia!
Švęskime vasarą, prasmingai leiskim laiką!