Mokslo metų pradžios paminėjimas

Mokslo metų pradžios paminėjimas prasidėjo šv. Mišios Gerojo Ganytojo bažnyčioje, kur buvo auklojamos šv. Mišios už mokyklos bendruomenę.